Podsumowanie zimowych ferii 2020 na małopolskich drogach. 17 osób zginęło…

W okresie od 10 stycznia do 23 lutego 2020 rokumałopolska Policja prowadziła policyjne działania „Bezpieczne ferie 2020”.Ich celem było zapewnienie bezpieczeństwa turystom podróżującym na terenie województwa małopolskiego. Działania policyjne związane z bezpieczeństwem w czasie zimowych ferii prowadzone były przez cały czas ich trwania pomimo tego, że dla województwa małopolskiego ich termin został wyznaczony w okresie od 27 stycznia do 9 lutego br.

Głównym zadaniem Policji ruchu drogowego w tym czasie była kontrola prawidłowości przewozu dzieci i młodzieży na zimowy wypoczynek – szczególnym nadzorem objęte zostały zorganizowane formy przewozu uczniów. Wszystkie komendy miejskie i powiatowe wyznaczyły stałe punkty kontroli autokarów, gdzie bez zbędnej zwłoki była możliwość skontrolowania w jednym czasie większej ilości autobusów wyjeżdzających z dziećmi i młodzieżą na wypoczynek.

Podczas tegorocznych ferii zimowych skontrolowano 1103 autokary, z czego 172 na wyznaczonym punkcie kontroli autokarów – czyli na prośbę rodziców, opiekunów lub organizatorów wyjazdów. Można powiedzieć, że co 6 autobus sprawdzony był przez Policję jeszcze przed wyjazdem w trasę.

W wyniku kontroli autokarów funkcjonariusze ujawnili 140 usterek tych pojazdów. W 23 przypadkach zatrzymano dowody rejestracyjne natomiast w 9 przypadkach autokar nie nadawał się do dalszej jazdy, dlatego też organizator wycieczki musiał podstawić inny autobus.

Z roku na rok obserwujemy poprawiający się stan techniczny autokarów. Organizatorzy wyjazdów coraz bardziej dbają o bezpieczeństwo podróżujących. Na ten stan przyczynia się również świadomość częstych kontroli policyjnych tych pojazdów, w tym również na prośbę rodziców czy też opiekunów.

Na głównych drogach tranzytowych (krajowych i wojewódzkich), przede wszystkim prowadzących do górskich miejscowości wypoczynkowych podejmowane były działania zapewniające bezpieczeństwo i porządek w ruchu drogowym – działania te były nasilone w okresie wymiany turnusów wypoczynkowych. W przypadku tworzenia się korków podejmowana była ręczna regulacja ruchem, a pojazdy kierowane były na drogi alternatywne.

Podczas zimowych ferii policjanci prowadzili działania kontrolne uczestników ruchu drogowego w zakresie przestrzegania obowiązujących przepisów prawa drogowego. Ogółem funkcjonariusze skontrolowali blisko 60 tys. pojazdów, ujawnili  ponad 47 tys. wykroczeń.

W sumie zatrzymano 563 prowadzących pojazd po alkoholu  – nie stwierdzono przypadku prowadzenia autokaru po alkoholu.

Podczas ferii zimowych policjanci prowadzili nasiloną działalność profilaktyczno – edukacyjną. W miejscach wypoczynku dzieci i młodzieży przeprowadzili blisko 1300 takich spotkań. Na bieżąco współpracowano z mediami. W sumie zarejestrowano około 100 policyjnych wystąpień w środkach masowego przekazu.

Wstępne dane statystyczne tegorocznych ferii zimowych przedstawiają się następująco:

W okresie od 10 stycznia do 23 lutego 2020 roku na terenie Małopolski doszło do 277 wypadków, w których 17 osób zginęło, a 307 zostało rannych. Jeśli chodzi o zdarzenia drogowe z udziałem dzieci do lat 14 w tym okresie doszło do 17 wypadków, w których 19 dzieci zostało rannych i nie było wśród nich ofiar śmiertelnych.

Ferie w 2019 roku liczba wypadków – 239, liczba zabitych – 15, liczba rannych 286.

Fot. poglądowe

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności