Zmiany w systemie gospodarowania odpadami

Ruszyły konsultacje z zarządcami nieruchomości, dotyczące zmian w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi w Krakowie. Potrwają do 21 lutego. Wśród najważniejszych tematów znajdują się m.in. ustalenie metody naliczania i wysokości stawek za zagospodarowanie odpadów.  

Tematem ustaleń podczas spotkań konsultacyjnych z zarządcami nieruchomości będą:

  • określenie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków
  • określenie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Krakowa i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  • wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty
  • określenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości
  • ustalenie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku,=
  • określenie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości
  • górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy
  • postanowienie o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.

Konsultacje są pokłosiem wejścia w życie 6 września 2019 r. ustawy dotyczącej utrzymania czystości i porządku w gminach. Dokument ten wprowadza szereg uregulowań prawnych, w konsekwencji których konieczne są zmiany w Zintegrowanym Systemie Gospodarowania Odpadami Komunalnymi na terenie Krakowa. Rada Miasta Krakowa jest zobowiązana dostosować uchwały do 12 miesięcy od wejścia w życie ustawy.

Pierwsze czytanie uchwał odbędzie się na sesji RMK w środę, 26 lutego. Więcej informacji na stronie internetowej Miejskiego Centrum Dialogu.

Info UMK

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności