Wyższe opłaty w Strefie Płatnego Parkowania i dużo mniej wystawionych mandatów

Jak informuje ZDMK – Odkąd wzrosła wartość „mandatów” dot. braku ważnej opłaty za postój w Strefie Płatnego Parkowania, liczba wystawianych zawiadomień i wezwań do zapłaty spadła o ok. 30 proc.

Po obowiązującej od miesiąca podwyżce opłat w Strefie Płatnego Parkowania kontrolerzy wystawiają o jedną trzecią mniej mandatów za brak biletów parkingowych (w ujęciu rok do roku). Wygląda na to, że kierowcy zapoznali się ze zmianami i z nowymi stawkami, które weszły w życie uchwałą RMK. Teraz rzadziej decydują się na parkowanie bez uiszczenia opłaty parkingowej.

W okresie od 15 grudnia 2018 roku do 14 stycznia 2019 Kontrolerzy SPP wystawili 10 563 zawiadomienia. Od 15 grudnia 2019 roku do 14 stycznia 2020 roku na analogicznym obszarze (czyli bez wliczania nowych rejonów, o które decyzją Rady Miasta Krakowa z 17.07.2019r Strefa została poszerzona) oraz nie wliczając zawiadomień wystawionych w soboty kontrolerzy Strefy Płatnego Parkowania wystawili 7766 zawiadomień. Spadek liczby mandatów o 2797 oznacza, że kierowcy rzadziej unikają uiszczania opłat za pozostawienie samochodu w strefach.

Obecnie Kontrolerzy w Strefie Płatnego Parkowania poszerzonej o rejon Zabłocia czy os. Podwawelskiego w okresie od 15 grudnia do 14 stycznia wystawili 11 401 zawiadomień na kwotę 1 710 000 zł. Przed wprowadzeniem zmian związanych z wysokością stawek, poszerzeniem strefy czy płatnymi sobotami kwota zawiadomień wyniosła 528 150 zł.

Na podstawie wpływów ze strefy trudno oszacować wpływ podwyżek na ilość parkujących. Z jednej strony w ocenie kontrolujących ilość zaparkowanych aut jest zbliżona, co zdają się potwierdzać wpływy z parkomatów – z uwzględnieniem poprawki dot. powiększenia strefy i podwyżki cen. Jednak dane z aplikacji mobilnej wykazują spadek ilości transakcji, co może oznaczać, że podwyżki cen zaczynają przynosić zaplanowane przez ZTP efekty.

Info Razem w ruchu/ ZDMK

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności