Uwaga kierowcy! Wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu

Remont w Krakowie

20 stycznia br. wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu na ul. Igołomskiej. Przejazd pod istniejącym wiaduktem kolejowym W08 zostanie zawężony z dwóch – do jednego pasa ruchu.

W najbliższy poniedziałek, od godz. 5:00, rozpocznie się wyburzanie przyczółku mostu. Ruch będzie się odbywał wahadłowo pasem prowadzącym w kierunku centrum Krakowa. Na miejscu ustawione zostaną tymczasowe sygnalizatory sterujące ruchem.

W kolejnej fazie przebudowy wiaduktu ruch zostanie przerzucony na sąsiedni pas prowadzący w kierunku ul. Brzeskiej, tak by drogowcy mogli zająć się wyburzaniem i rekonstrukcją drugiego przyczółku. Prace potrwają do 31 maja br.

Połówkowe zamknięcie i późniejsze etapowe wyburzenie podpór przy jednoczesnym utrzymaniu ruchu samochodów jest konieczne, ponieważ obiekt nie odpowiada standardom i parametrom budowanej ul. Igołomskiej. Dodatkowo pomiędzy nowymi nośnikami, które zwiększą światło tunelu, a tym samym liczbę pasów ruchu z jednego do dwóch w każdym kierunku – już teraz zbudowana zostanie docelowa podpora na środku jezdni. Prace będą też prowadzone nad wiaduktem. Tu rozebrane, a następnie odbudowane według nowej technologii zostanie przęsło mostu, po którym przez cały czas będzie się odbywał ruch pociągów.

Kolejna ważna zmiana dotycząca wiaduktu będzie związana z budową tymczasowej skrajni jezdni. Już teraz wzdłuż ulicy Igołomskiej postawione zostały nowe znaki informujące o zakazie poruszania się pod wiaduktem pojazdów, których wysokość przekracza 3,7 m. Zakaz zacznie obowiązywać już za kilka tygodni.

Info ZDMK

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności