Tydzień spotkań i konsultacji w Grodzkim Urzędzie Pracy

Tydzień spotkań i konsultacji w Grodzkim Urzędzie Pracy

Grodzki Urząd Pracy wspiera przedsiębiorczość krakowian. Z okazji Tygodnia z Małopolskimi Urzędami Pracy, który odbędzie się w dniach 27 stycznia – 2 lutego, pracownicy GUP przygotowali dla mieszkańców ofertę warsztatów i spotkań informacyjnych, popularyzujących wiedzę o zakładaniu własnej działalności, tworzeniu nowych miejsc pracy, kształceniu ustawicznym i wsparciu, na jakie można liczyć w tym zakresie. Na niektóre wydarzenia obowiązują zapisy.

reklama

Mieszkańcy, którzy zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą i poszukują know-how m.in. o tym, jak zdobyć środki finansowe, mogą się zapisać na warsztaty poświęcone warunkom i zasadom otrzymania dotacji oraz aktualnie realizowanym przez GUP projektom.

reklama

W drugiej odsłonie warsztatów będzie można zasięgnąć informacji na temat innych źródeł finansowania działalności gospodarczej oferowanych przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. Pożyczki preferencyjne, komercyjne formy wsparcia, „Wsparcie w starcie”, „Dobry czas na adaptację do zmian” – to tylko niektóre z nich.

Pracownicy MARR oferują też pomoc i opiekę w zakresie funduszy europejskich, która obejmuje m.in. dopracowanie pomysłu, wybór najlepszego źródła finansowania oraz stałą współpracę przy realizacji projektu. Warsztaty poprowadzą przedstawiciele GUP w Krakowie oraz przedstawiciel z MARR.

Pracodawcy mogą skorzystać ze spotkania informacyjnego, podczas którego omówione zostaną takie zagadnienia, jak: wsparcie finansowe przy tworzeniu nowych miejsc pracy, kształcenie ustawiczne  pracodawców i pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego czy przygotowanie wniosków w ramach poszczególnych form aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. W innym terminie odbędą się konsultacje indywidualne na temat obowiązujących przepisów prawa dotyczących legalnego zatrudniania cudzoziemców w Polsce.

Odbędą się również warsztaty poświęcone pomocy w rozwoju firmy, której udziela Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA. Bony na innowacje, internacjonalizacja, preferencyjne finansowania zwrotne, bony sukcesu, faktoring jako narzędzie ułatwiające płynność finansową, komercyjne formy wsparcia oferowane przez MARR – takie tematy zostaną podjęte podczas warsztatu. Przewidziano też indywidualne konsultacje.

Szczegółowy harmonogram oraz informacje o zapisach [pdf]

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności