Taką decyzję podjął prezydent Jacek Majchrowski w sprawie Teatru Bagatela

Teatr Bagatela będzie miał nowego dyrektora. Taką decyzję podjął prezydent Jacek Majchrowski po zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających w teatrze: NSZZ Solidarność Pracowników Teatru Bagatela, Związku Zawodowego Aktorów Polskich przy Teatrze Bagatela, a także po uzyskaniu opinii Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów oraz Stowarzyszenia Związku Artystów Scen Polskich. Do czasu wyłonienia nowego szefa teatru, obowiązki dyrektora będzie pełniła Renata Derejczyk.

Aktualnie zmieniany jest statut Teatru Bagatela. W projekcie rozdzielono funkcję dyrektora naczelnego i dyrektora artystycznego teatru. Ponadto zastępcy dyrektora będą powoływani i odwoływani przez prezydenta Krakowa – z jego inicjatywy lub na wniosek dyrektorateatru, jak ma to miejsce w większości statutów miejskich teatrów (Teatr STU, Teatr Variete, Teatr Łaźnia Nowa).

Dodatkowo w projekcie znalazł się katalog dozwolonej działalności gospodarczej prowadzonej przez teatr oraz rozszerzono zakres działalności, co umożliwi pozyskiwanie przez instytucję środków z dodatkowych źródeł.

Konkurs na nowego dyrektora teatru zostanie ogłoszony w połowie lutego, po zatwierdzeniu nowego statutu podczas sesji Rady Miasta Krakowa w środę, 12 lutego. Kandydaci od ogłoszenia konkursu będą mieli 30 dni na złożenie ofert.

Dyrektora wybierze komisja konkursowa, w skład której wejdą przedstawiciele organizatora, związków zawodowych i stowarzyszeń twórczych oraz autorytety krakowskiego środowiska teatralnego.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty pod koniec kwietnia.

Źródło UMK

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności