Świetna wiadomość! Park Bednarskiego czeka rewitalizacja

Jak informuje Urząd Miasta Krakowa, w najbliższych latach park Bednarskiego zostanie poddany rewitalizacji. W tym roku rozpisany zostanie przetarg na wykonanie robót budowlanych, a w 2022 r. mieszkańcy zobaczą to miejsce w nowej odsłonie.

W ramach rewitalizacji przebudowane zostaną ścieżki parkowe (pozostaną w większości w obecnym przebiegu, część zmieni nawierzchnię z istniejącej asfaltowej na tłuczniową wapienną) ogrodzenie, schody terenowe. Park zyska nowe oświetlenie oraz elementy małej architektury (ławki, kosze, leżaki parkowe, stoły piknikowe, stojaki rowerowe).

Odbudowany zostanie „Domek Ogrodnika” z funkcją toalety publicznej, wybudowana zostanie drewniana altana widokowa, a istniejącą (gloriettę) czeka remont. Ponadto planowane są: likwidacja istniejącego placu zabaw i budowa nowego w zmienionej lokalizacji, budowa sceny plenerowej, budowa rzeźby Księgi Twardowskiego, renowację pomnika Wojciecha Bednarskiego oraz uporządkowanie istniejącej zieleni i liczne nowe nasadzenia.

Zieleń w parku zaprojektowano w oparciu o przeprowadzone analizy historyczne oraz kompozycyjne. Projekt nawiązuje do wcześniejszych opracowań zajmujących się problematyką tego miejsca, stanowiących obecnie bogatą literaturę przedmiotu. Głównym założeniem projektowym jest dobór roślinności odpowiadający romantycznemu charakterowi parku Bednarskiego, z wykorzystaniem rodzimych gatunków roślin.

Projektowany drzewostan, w którego skład wchodzą gatunki zgodne z pierwotnym założeniem parku, stanowi jedynie uzupełnienie istniejącego zadrzewienia. Projekt przewiduje przede wszystkim rozbudowanie piętra krzewów oraz niższego piętra roślinności. Ważną funkcją planowanych zakrzewień jest tworzenie dogodnych siedlisk dla zwierząt żyjących w parku poprzez wprowadzanie gatunków przyjaznych i potrzebnych do życia zwierząt.

Zastosowane gatunki posiadają zróżnicowaną fakturę i kolorystykę (jak np. liście błyszczące i całobrzegie irgi, liście piłkowane i złożone bzów, gładkie pędy w odcieniach czerwieni derenia oraz zimozielone igliwie cisów). Zieleń niska, w której skład wejdą: byliny, rośliny okrywowe, trawy zostanie w znaczny sposób rozbudowana. Ze względu na duże zacienienie wprowadzono gatunki przystosowane do takich warunków. Podkreślają one ważne miejsca w parku i zwiększają ich atrakcyjność.

Zgodnie z kosztorysem wartość planowanych robót to ok. 18 mln zł.

Chcesz być na bieżąco z tym co się dzieje w Krakowie? Polub CowKrakowie.pl na Facebooku

Fot i info. UMK

Wizualizacje:

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności