Rozpoczął się Generalny Pomiar Ruchu

Rozpoczął się Generalny Pomiar Ruchu

23 stycznia 2020 r. rozpoczął się Generalny Pomiar Ruchu na sieci dróg krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Zebrane informacje zostaną wykorzystane przy podejmowaniu decyzji dotyczących m.in. budowy nowych dróg i utrzymania sieci drogowej w jak najlepszym stanie. W tym roku pomiary będą wykonywane w 2285 punktach.

reklama

Generalny Pomiar Ruchu jest przeprowadzany co pięć lat przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oraz zarządców dróg wojewódzkich. Pomiar na sieci dróg wojewódzkich zostanie przeprowadzony według metody opracowanej przez GDDKiA, zapewniającej porównywalność wyników z drogami krajowymi. Szczegółowe informacje o zasadach, terminach i sposobie przeprowadzenia pomiarów na drogach wojewódzkich zawierają zaakceptowane przez Ministerstwo Infrastruktury „Wytyczne organizacji i przeprowadzenia Generalnego Pomiaru Ruchu w 2020 roku na drogach wojewódzkich”.

reklama

Dlaczego jest wykonywany pomiary ruchu?

Dane zebrane w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu, z podziałem na kategorie pojazdów, pozwolą obliczyć średni dobowy ruch roczny na sieci dróg krajowych. Wyniki GPR stanowią jedną z najbardziej istotnych informacji o zarządzanej przez GDDKiA sieci. Na ich podstawie podejmowane są decyzje dotyczące budowy i przebudowy nowych dróg: ich przekroju, geometrii i skrzyżowań. Ponadto określane są wskaźniki ekonomiczne decydujące o realizacji inwestycji, remontach oraz ich zakresie. Na podstawie wyników podejmowane są też decyzje związane z klasyfikacją dróg, ustalaniem ciągów dróg i priorytetów w ramach krajowej i międzynarodowej sieci drogowej. Wyniki GPR 2020 będą dostępne na początku 2021 roku.

W jaki sposób liczone są pojazdy?

Pomiary odbywają się automatycznie, za pomocą zlokalizowanych przy drogach zarządzanych przez GDDKiA stacji ciągłego pomiaru ruchu oraz metodą wideorejestracji, za pośrednictwem kamer.
Generalny Pomiar Ruchu nie obejmie odcinków dróg krajowych w miastach na prawach powiatu, które nie są administrowane przez GDDKiA.

Terminy pomiarów

Liczenie pojazdów odbywa się w piętnastu wybranych terminach w ciągu roku, w wyznaczonych i oznakowanych punktach na drodze. Przeprowadzanych jest dziewięć pomiarów w ciągu dnia (od godz. 6 do 22) i sześć w nocy (od godz. 22 do 6). Dla każdego dnia pomiarowego wyznaczone są dwa terminy rezerwowe. Częstotliwość pomiarów uzależniona jest od typu punktu pomiarowego.

Info GDDKiA.

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności