Regulamin Budżetu Obywatelskiego. Weź udział w konsultacjach

Rozpoczęły się konsultacje projektu regulaminu tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Każdy, kto chciałby wypowiedzieć się na temat zasad, według których przeprowadzony zostanie nabór projektów i głosowanie, ma na to czas do 17 stycznia.

Już dziś o godz. 17.00 w Miejskim Centrum Dialogu odbędzie się spotkanie poświęcone regulaminowi budżetu obywatelskiego miasta Krakowa. Konsultacje mają na celu ustalenie zapisów projektu uchwały, którą zajmie się Rada Miasta Krakowa.

W projekcie regulaminu budżetu obywatelskiego – oprócz zapisów dotyczących m.in. zasad zgłaszania projektów, ich weryfikacji, głosowania i obliczania wyników – znalazł się także ramowy harmonogram. Zgodnie z nim mieszkańcy będą mogli składać projekty nie później niż do końca maja. Do końca sierpnia dowiemy się, które projekty przeszły pomyślnie proces weryfikacji, a w połowie września poznamy listę projektów, na które będzie można głosować. Samo głosowanie będzie się odbywać najpóźniej do połowy października.

O budżecie obywatelskim będzie można porozmawiać jeszcze kilkukrotnie – w ramach trwających konsultacji zaplanowano także dyżury eksperckie. Ich szczegółowy wykaz znajduje sięna stronie dialogspoleczny.krakow.pl.

Uwagi, wnioski i propozycje do projektu regulaminu należy dostarczyć za pośrednictwem uzupełnionego formularza konsultacyjnego w nieprzekraczalnym terminie do 17 stycznia:

  • pocztą tradycyjną na adres: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Dekerta 24, 30 – 703 Kraków z dopiskiem „Konsultacje regulaminu budżetu obywatelskiego 2020”
  • pocztą elektroniczną na adres: konsultacje@um.krakow.pl (skan/zdjęcie uzupełnionego i podpisanego formularza) w tytule maila wpisując „Konsultacje regulaminu budżetu obywatelskiego 2020” (decyduje data wpływu na skrzynkę mailową)
  • osobiście lub wypełniając na miejscu w siedzibach Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Dekerta 24, Kraków, pok. 11 segment B lub ul. Bracka 10, Kraków, pok. 3
  • za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem „Konsultacje BO 2020”.

Więcej informacji można także uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15.00 w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Dekerta 24 lub ul. Bracka 10 (Miejskie Centrum Dialogu) oraz pod numerem telefonu 12 616 7828.

Info UMK

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności