Rada Miasta Krakowa przyjęła nowy program wspierania rodziny

Rada Miasta Krakowa przyjęła nowy program wspierania rodziny. Ma on na celu połączenie aktywności różnych jednostek miejskich, instytucji i organizacji oraz stworzenie spójnej i łatwo dostępnej oferty różnorodnych przedsięwzięć adresowanych do wszystkich rodzin z dziećmi mieszkających w Krakowie.

„Program Wspierania Rodziny dla Gminy Miejskiej Kraków na lata 2019-2021” wyznacza kierunki działań podejmowanych przez miasto, które mają na celu wspieranie krakowskich rodzin w codziennym funkcjonowaniu. Jego cele to zapewnienie opieki dzieciom i młodzieży oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku rodziny. Zawiera też sugestie i propozycje w zakresie możliwości dotyczących organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Program zakłada kontynuację i rozwój usług na rzecz rodzin z dziećmi oraz dzieci i młodzieży realizowanych w naszym mieście. Jego ideą jest podkreślenie ważności każdej rodziny, z uwzględnieniem różnorodności ich potrzeb i oczekiwań.

Oferta krakowskiego programu wpisuje się w naturalny rytm funkcjonowania rodziny – począwszy od czasu oczekiwania na dziecko, przez wyzwania, z jakimi mierzą się rodziny z małymi dziećmi i kwestie dotyczące poszczególnych etapów edukacji po okres nastoletni. Warto podkreślić, że program zawiera też rozwiązania przydatne w sytuacjach trudnych i problemowych.

Realizację programu koordynuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie. – Zakres działań objętych programem skierowany jest do wszystkich krakowskich rodzin z dziećmi, do dzieci i młodzieży – mówi Witold Kramarz, dyrektor MOPS-u. – Elastyczność i otwartość formuły programu mają służyć krakowskim rodzinom. Program ma także bardzo wyraźną rolę integrującą i profilaktyczną, a w razie potrzeby umożliwia działania naprawcze – dodaje.

Dokument odwołuje się do doświadczeń związanych z realizacją poprzedniej edycji programu funkcjonującego w latach 2016-2018. Zakres i kształt aktualnego programu jest efektem współpracy różnych jednostek i organizacji zajmujących się polityką rodzinną miasta, jak też instytucji, których oferta ma wpływ na codzienne funkcjonowanie rodzin i wybór możliwości spędzania wolnego czasu.

Program można znaleźć tutaj a także na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie

Info UMK

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności