Przekazujemy apel Prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego do środowiska medycznego

Apel Prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego do środowiska medycznego:

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Mając na uwadze rosnącą liczbę przypadków zakażenia nowym koronawirusem 2019-nCoV i rozprzestrzenianie się epidemii poza obszar  Chińskiej Republiki Ludowej,  zwracamy się z apelem do całego  środowiska medycznego o przekazywanie wiarygodnych informacji, opartych na aktualnej wiedzy zgodnej ze  stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia.

Wyrażamy głębokie zaniepokojenie w związku z sygnałami napływającymi od pacjentów o szerzeniu w placówkach medycznych fałszywych informacji o epidemii koronawirusa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji rodzi wśród społeczeństwa strach oraz  może negatywnie wpływać na  pracę służb zarządzania  kryzysowego, które w sytuacjach zagrożenia zdrowotnego przystępują do działania zgodnie z procedurami.

Przypominamy, że mamy obecnie sezon wzmożonej zachorowalności na grypę, stąd też prośba o spokój i wstrzemięźliwość w wydawaniu pochopnych sądów co do ryzyka wystąpienia przypadku zakażenia koronawirusem (2019-nCoV).

Główny Inspektorat Sanitarny na bieżąco monitoruje sytuację epidemiologiczną w naszym kraju, przedstawiając najnowsze informacje w formie komunikatów na stronie internetowej   https://gis.gov.pl/.

Z wyrazami szacunku,

Andrzej Matyja, Prezes NRL

Jarosław Pinkas, Główny Inspektor Sanitarny

Czytaj również:

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności