Przed wylotem sprawdź ważność dowodu osobistego

Tylko podczas ostatniego weekendu funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Krakowie Balicach nie zezwolili na odlot z kraju 6 obywatelom Polski. Coraz częściej przyczyną niewyrażenia zgody na wylot z RP jest stwierdzenie nieważności dowodów osobistych.

Przypominamy, że w wyniku nowelizacji ustawy o dowodach osobistych od 12 stycznia br. zakres sprawdzeń dokonywanych przez funkcjonariuszy SG w bazach danych został poszerzony o Rejestr Dowodów Osobistych (RDO). W związku z tym  funkcjonariusze Straży Granicznej coraz częściej nie zezwalają na wylot z kraju obywatelom Polski, posługującym się unieważnionymi dowodami osobistymi.

Każdy obywatel państw członkowskich UE, EOG i CH przy wjeździe i wyjeździe poza strefę Schengen jest poddawany szczegółowej odprawie granicznej. Dotyczy to obywateli Polski, którzy mają możliwość podróżowania na podstawie dowodów osobistych do krajów strefy Non Schengen,  przykładowo na Cypr, do Wielkiej Brytanii, Rumunii, Bułgarii, czy Chorwacji. Na unieważnionym dowodzie osobistym nie jest możliwy wylot z kraju. Takiej osobie nie zezwala się na wyjazd, chyba że posiada ze sobą ważny paszport.  Dodatkowo, dokumenty widniejące w rejestrze jako utracone w wyniku kradzieży czy zagubienia, są przez funkcjonariuszy zatrzymywane.

W przypadku stwierdzenia przez funkcjonariuszy Straży Granicznej faktu posiadania przez obywatela Polski wracającego do kraju unieważnionego dowodu osobistego, podróżnemu zezwala się na przekroczenie granicy państwowej. Zostaje on poinformowany o konieczności uzyskania nowego dokumentu. Dotychczasowy dowód może zostać zatrzymany, jeżeli widnieje w rejestrze jako utracony.

Częstą przyczyną unieważnienia dowodów osobistych jest, obok zgłoszenia utraty dokumentu, zmiana danych personalnych posiadacza. Na przykład po zawarciu małżeństwa i przyjęciu nazwiska małżonka. W tym ostatnim przypadku, dowód osobisty nie jest zatrzymywany, a ustawodawca przewidział 30 dni na złożenie wniosku o nowy dokument.

Pamiętajmy!

W sytuacji stwierdzenia podczas kontroli granicznej braku ważnego dowodu osobistego, możliwe jest opuszczenie strefy Schengen na podstawie ważnego paszportu.

Zatrzymywanie przez funkcjonariuszy unieważnionego dowodu osobistego, może mieć miejsce nie tylko podczas przekraczania granicy, ale też w trakcie legitymowania czy kontroli ruchu drogowego.

Przed wybraniem się w podróż zagraniczną, warto się więc upewnić czy nasz dowód osobisty nie został unieważniony, nie tylko poprzez sprawdzenie daty ważności dokumentu. 

Wszelkie informacje na ten temat są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji: https://www.gov.pl/web/gov/Sprawdz-czy-dowod-osobisty-jest-uniewazniony-lub-zawieszony

Info PSG

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności