Policyjne śmigłowce nad Krakowem! Na pokładach znajdowały się kontrterrorystyczne grupy interwencyjne

27 stycznia 2020 roku na terenie byłego niemieckiego, nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau, odbyły się międzypaństwowe obchody upamiętniające 75. rocznicę wyzwolenia obozu, w którym niemieccy naziści zamordowali ok. 1,1 mln osób.

Dowódcą operacji policyjnej zgodnie z decyzją Komendanta Wojewówdzkiego Policji w Krakowie nadinsp. dra Krzysztofa Pobuty został wyznaczony  insp. Piotr Morajko – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie. Przed planowaną uroczystością, aby dopracowywać wszystkie szczegóły dotyczące bezpiecznego jej przebiegu, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie oraz członkowie sztabu uczestniczyli w wielu spotkaniach roboczych, natomiast w dniu uroczystości na stanowisku dowodzenia koordynowali działania podległych służb. 

W sprawdzeniach pirotechnicznych, eskortach, zabezpieczeniu tras przejazdu, jak i  samej uroczystości rocznicowej brało udział ponad 1700 policjantów z Małopolski i innych województw.
Przed planowanymi uroczystościami policyjni pirotechnicy wraz z psami wyszkolonymi na wyszukiwanie ładunków wybuchowych dokonali sprawdzenia terenu Państwowego Muzeum. Takie same sprawdzenia pirotechniczne miały miejsce w hotelach Krakowa i Oświecimia, gdzie zakwaterowano delegacje.


Na ulicach tych miast od kilku dni można było zauważyć zwiększoną liczbę policyjnych sił prewencji. Policjanci w związku z  wprowadzonym na terenie Małopolski  stopniem alarmowym  Bravo zwracali  szczególną uwagę na wszelkie niestandardowe sytuacje i potencjalne zagrożenia, jak np. nietypowo zachowujące się osoby, czy pakunki pozostawione bez opieki w miejscach publicznych itp.
400 policjantów ruchu drogowego  zabezpieczało przejazdy delegacji dbając jednocześnie o płynność ruchu.Policjanci udrożniali przejazd kolumn, kierując ruchem na newralgicznych skrzyżowaniach czy trasach. Policjanci ruchu drogowego wykonywali także eskorty gości uroczystości zarówno z lotnisk jak i hoteli do miejsca uroczystości.
Podczas działań został wykorzystany także śmigłowiec Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie „Sokół”, jak również Black Hawk z Komendy Głownej Policji, których załogi m.in. monitorowały na bieżąco sytuację na drogach dojazdowych do Oświęcimia, stan bezpieczeństwa na tym terenie. Na pokładach śmigłowców znajdowały się kontrterrorytyczne grupy interwencyjne.
W ramach zabezpieczenia wyznaczono policyjne patrole w różnych rejonach Oświęcimia, w tym: na drogach dojazdowych do miasta oraz w miejscach gdzie odbywały się  uroczystości. Tuż po odprawie służbowej, policjanci objęli swoje posterunki w wyznaczonych punktach, gdzie błyskawicznie reagowali na występujące utrudnienia i zagrożenia w ruchu drogowym, a także w razie takiej potrzeby, mogli podjąć szybkie i zdecydowane działania w przypadku zakłócenia przebiegu uroczystości.

Dzięki intensywnej pracy policjantów oraz współpracujących z nimi  funkcjonariuszom ABW, SOP-u, strażaków, ratowników  Pogotowia Ratunkowego, Straży Muzealnej, Straży Miejskiej, oraz Straży Granicznej uroczystości odbywające się w tym wyjątkowym dniu na terenie Oświęcimia przebiegły z należytą powagą.

Dziękujemy za wielogodzinną służbę oraz zaangażowanie policjantom ruchu drogowego, przewodnikom psów, zespołom minersko – pirotechnicznym z pododdziałów kontrterrorystycznych z komend wojewódzkich w: Bydgoszczy, Białymstoku, Katowicach, Kielcach, Lublinie, Łodzi, Opolu, Poznaniu, Radomiu, Rzeszowie oraz Wrocławiu. Ich wsparcie spowodowało, że działania służb były profesjonalne i przyczyniły się do bezpiecznego przebiegu obchodów rocznicy i bezpiecznego pobytu uczestników uroczystości w Małopolsce.  

Fot. Policja

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności