Podwyżki obejmą ponad 4 tysiące osób, a Kraków przeznaczy na nie w tym roku łącznie 16,33 mln zł

Pieiądze

Miasto zwiększyło od 1 stycznia pulę na wynagrodzenia zasadnicze pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w samorządowych szkołach i placówkach oświatowych. Taką decyzję podjął prezydent Jacek Majchrowski. Podwyżki obejmą ponad 4 tysiące osób, a Kraków przeznaczy na nie w tym roku łącznie 16,33 mln zł.

Pula środków na podwyżki wynagrodzeń zasadniczych pracowników samorządowych szkół i placówek oświatowych została ustalona w wysokości 200 zł na każdy pełny etat. Łączne skutki wprowadzonej podwyżki wyniosą 16,33 mln zł i będą dotyczyć ponad 4 tysięcy pracowników. Środki są zaplanowane w planach finansowych jednostek na 2020 r. i pochodzą z dochodów własnych miasta Krakowa.

Środki te są do dyspozycji dyrektora szkoły lub placówki i to dyrektor ostatecznie decyduje o wysokości indywidualnej podwyżki wynagrodzenia zasadniczego pracownika. Przy podejmowaniu decyzji o wysokości podwyżki dyrektor jednostki powinien mieć na uwadze wyrównywanie dysproporcji w wynagrodzeniach pomiędzy pracownikami wykonującymi pracę o jednakowym lub podobnym charakterze (art. 183c Kodeksu Pracy).

Należy podkreślić, że podwyżki wprowadzone przez miasto są niezależne od regulacji wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. – Dz. U. z 2019 r. poz. 1778), które ustala minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości nie niższej niż 2600 zł.

Źródło UMK

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności