Nowoczesna Policja-prezentacja sprzętu zakupionego w 2019 roku

Trzy Black Hawki, śmigłowiec Bell-407, transportery opancerzone, radiowozy, uzbrojenie i odzież taktyczna, kamery nasobne, umundurowanie ćwiczebne i służbowe, to tylko część zakupów jakie Policja poczyniła w 2019 roku. Zostały one zrealizowane w głównej mierze z Programu Modernizacji Policji. Ponadto w 2019 roku wykonano około 250 remontów i prac modernizacyjnych obiektów policyjnych.

W 2019 r. z przyznanych środków finansowych na modernizację floty transportowej zakupiono niemal 1800 sztuk różnego rodzaju sprzętu transportowego na łączną kwotę blisko 240 mln zł. Środki na ten cel pochodziły z: Funduszu Wsparcia Policji, Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Programu Modernizacji Policji, Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowiska, środków rezerwy celowej budżetu państwa pn. Wspieranie zwalczania przemytu i podrabiania wyrobów tytoniowych oraz środków na realizacjęzadań związanych z ochroną i pomocą dla pokrzywdzonego i świadka.

W ramach tego przedsięwzięcia zakupiono m.in: samochody osobowe oznakowane i nieoznakowane, furgony, więźniarki, samochody terenowe, łodzie, motocykle, ambulanse poczty specjalnej, autobusy, specjalistyczne pojazdy, urządzenia diagnostyczne czy inny sprzęt transportowy.

Lotnictwo polskiej Policji zostało wzbogacone o trzy śmigłowce Black Hawk. Zakup dwóch tego typu śmigłowców o wartości blisko 143 mln zł sfinansowano ze środków Programu Modernizacji Policji (dostawa w 2018 r.), a jeden – ze środków rezerwy celowej na kwotę blisko 79 mln zł (dostawa w 2019 r.). W grudniu 2019 roku oddano do służby śmigłowiec Bell-407. To pierwsza maszyna z realizowanej umowy na zakup trzech śmigłowców tego typu. Dwa pozostałe zostaną dostarczone w 2020 roku. To kolejny etap modernizacji lotnictwa Policji, którego koszt to blisko 62 mln zł pochodzące z Programu Modernizacji Policji. Wskazać przy tym należy, że śmigłowce zostaną wyposażone w system obserwacji lotniczej za kwotę 18,5 mln zł.

W ramach przydzielonych na 2019 r. środków finansowych w wysokości 81,8 mln zł, w tym 51,44 mln zł (PMP), 6,58 mln zł z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (projekty np. Obserwacja transgraniczna, Wypracowanie Mechanizmów reagowania na zdarzenia o charakterze terrorystycznym przez Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji “BOA”, Szkolenie funkcjonariuszy Policji w zakresie prowadzenia działań pościgowych, Współdziałanie komórek organizacyjnych CBŚP w sytuacji odwróconego wektora działania oraz zrealizowanych zakupów ze środków Narodowego Programu Antyterrorystycznego na lata 2015-2019 i ATLAS 2019), a także 23,8 mln zł (budżet Policji), na realizację zadań w zakresie zakupu sprzętu, wyposażenia i materiałów uzbrojenia i techniki policyjnej podpisano umowy na dostawę m.in.: kamizelek kuloodpornych, kombinezonów, pistoletów, hełmów kuloodpornych, laserowych mierników prędkości z rejestracją obrazu, bezzałogowych statków powietrznych, bezodrzutowych wyrzutników pirotechnicznych, kamer nasobnych, policyjnych tarcz ochronnych, kasków, amunicji i granatów różnego typu, narkotestów, alkotestów, kartridży do paralizatorów. Ponadto, ze środków rezerwy celowej w ramach wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018, zrealizowano w 2019 r. dostawy 10 szt. robotów pirotechnicznych.

W ramach środków budżetowych Policji zakupiono na łączną kwotę ponad 36 mln zł umundurowanie służbowe, ćwiczebne i wyposażenie specjalne.

W 2019 roku na działalność inwestycyjną Policji wydatkowano z Programu Modernizacji Policji środki finansowe w wysokości 611 522 tys. zł, z czego w ramach rezerwy celowej 495 104 tys. zł.

Dodatkowo jednostki Policji wydatkowały na inwestycje środki z Funduszu Wsparcia Policji, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, programów unijnych na łączną kwotę 44 071 tys. zł.

W 2019 r. na działalność remontową Policji wydatkowano środki finansowe w łącznej wysokości 53 807 zł w tym: 50 884 tys. zł z budżetu Policji, 521 tys. zł z Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 2 402 tys. zł ze środków własnych jednostek.

Ponadto jednostki Policji zaplanowały środki z Funduszu Wsparcia Policji oraz programów unijnych na łączną kwotę 10 386 tys. zł.

W 2019 roku z planu remontów zrealizowano ponad 250 zadań obejmujących zarówno remonty kompleksowe, jak i prace bieżące związane z eksploatacją obiektów oraz wykonaniem zaleceń pokontrolnych.

Fot. Policja

Chcesz być na bieżąco z tym co się dzieje w Krakowie? Polub CowKrakowie.pl na Facebooku

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności