Na budowie natrafiono na ludzkie szczątki!

Jak informuje Zarząd Zieleni Miejskiej dziś podczas prac dotyczących rewitalizacji Placu Św. Ducha na jego budowie natrafiono na ludzkie szczątki. Niemniej jednak przeprowadzona na etapie projektowym kwerenda historyczna przygotowała pracowników na taką ewentualność i prace przebiegały pod stałym nadzorem archeologicznym.

„(…) Od wieku XVII chowano tu porzucone niemowlęta i małe dzieci, stąd nosił miano cmentarza podrzutków. Średniowieczny i nowożytny cmentarz w mieście nie odpowiadał dzisiejszym pojęciom. Groby lokalizowane chaotycznie miały najczęściej charakter mogił zbiorowych, w których zwłoki, zwłaszcza małych dzieci, kładziono bez trumien. Po wypełnieniu dołów szkielety usuwano, robiąc miejsce dla nowych pochowków. (…) Cmentarz przy duchakach przestał służyć celom grzebalnym gdy zlikwidowano szpital w związku z kasatą męskiej gałęzi zakonu Ducha Świętego w roku 1783. (…) Nie znamy daty formalnej likwidacji cmentarza. (…) W każdym razie jako miejsce grzebalne cmentarz przestał służyć najpóźniej na przełomie XVIII i XIX w., gdyż władze austriackie dbały o usuwanie takiej funkcji z miasta, kierując się typową dla czasów oświecenia racjonalnością, w tym wypadku opartą na nowocześnie pojmowanych zasadach higieny”.

Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków został niezwłocznie poinformowany. Prace zostały wstrzymane do czasu przeprowadzenia odpowiednich procedur.

Info ZZM

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności