Młodzi biolodzy z UJ zostali nagrodzeni!

Młodzi biolodzy z UJ zostali nagrodzeni!

15 stycznia 2020 roku European Molecular Biology Organisation (EMBO) ogłosiła wyniki najnowszej edycji konkursu Installation Grants, w ramach którego nagrodzonym badaczom przyznane zostaną fundusze na utworzenie niezależnych laboratoriów na terenie Czech, Polski, Portugalii oraz Turcji. Wśród dziewięciu laureatów ze wspomnianych krajów znalazło się dwóch naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

EMBO Installation Grants mają przyczynić się do zwiększania poziomu internacjonalizacji na europejskich uczelniach oraz mobilności kadry akademickiej. Jednym z wymogów wobec zgłaszających jest jednorazowe spędzenie okresu przynajmniej dwóch lat poza krajem, w którym zamierzają utworzyć laboratorium. Formuła grantów ma za zadanie zachęcać młodych naukowców do zakładania laboratoriów w państwach, których mniej rozwinięta infrastruktura badawcza uniemożliwia im skuteczne konkurowanie z ośrodkami naukowymi o rozwiniętym zapleczu finansowym.

– Naszym celem jest promowanie najwyższych standardów badawczych. Chcemy wspierać utalentowanych naukowców z obszaru life sciences w tym szczególnie ważnym momencie ich kariery, by w ten sposób przyczynić się do rozwoju społeczności naukowej w całej Europie – mówi Maria Leptin, dyrektor EMBO.

Wśród nagrodzonych badaczy znalazło się dwóch naukowców prowadzących badania w Małopolskim Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego: dr Yusuke Azuma, który poprowadzi projekt Engineered Bacterial Compartments for Protein Design and Production, oraz dr Rafał Mostowy, którego projekt nosi nazwę Co-Evolution Between Bacterial Capsules and Phage Tails.

Laureaci tegorocznej edycji Installation Grants będą otrzymywać 50 tys. euro rocznie przez trzy do pięciu lat. Staną się również członkami EMBO Young Investigator Network, co umożliwi im korzystanie z całej gamy szkoleń oraz zasobów zrzeszonych instytucji.

EMBO to organizacja skupiająca ponad 1800 wiodących badaczy w dziedzinie life sciences w Europie i na świecie. Do misji EMBO należy między innymi wspieranie utalentowanych naukowców na wszystkich szczeblach ich karier, a także propagowanie transferu wiedzy i wymiany doświadczeń.

reklama

Materiały prasowe

reklama
reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności