Kolejne spotkanie w sprawie krakowskiego oddziału huty ArcelorMittal

31 stycznia w Grodzkim Urzędzie Pracy odbyło się kolejne spotkanie w ramach Okrągłego Stołu w sprawie krakowskiego oddziału huty ArcelorMittal.

Spotkanie było kontynuacją debaty zorganizowanej dwa tygodnie wcześniej w Urzędzie Miasta Krakowa. Odbywała się ona z inicjatywy prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego po informacji o wstrzymaniu pracy wielkiego pieca i stalowni w krakowskim oddziale huty. W spotkaniu w Grodzkim Urzędzie Pracy miasto reprezentowali zastępca prezydenta Miasta Krakowa do spraw obsługi mieszkańców Bogusław Kośmider oraz dyrektor Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Marek Cebulak. W rozmowach wzięli także udział przedstawiciele ArcelorMittal Poland SA, spółek kooperujących i zależnych oraz przedstawiciele związków zawodowych.

Na spotkaniu przedstawiono działania samorządu, wspierające pracodawców w utrzymaniu zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich. W ramach pomocy Grodzki Urząd Pracy w Krakowie przedstawił finansowe formy wsparcia ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, które pracodawcy mogą przeznaczyć na kształcenie ustawiczne siebie i swoich pracowników. Dzięki temu prawodawcy będą mogli zainwestować w rozwój kadry, zmieniając lub podnosząc kwalifikacje pracowników, a tym samym dostosować się do dynamicznie zmieniających się warunków rynkowych. Omówione zostały również pozostałe finansowe formy wsparcia skierowane do pracodawców, takie jak np. staże, refundacja kosztów poniesionych z tytułu składek społecznych, opłaconych za skierowanego do pracy bezrobotnego, czy refundacja wydatków poniesionych na wyposażenie lub doposażenie konkretnego stanowiska pracy.

Przedstawiono także możliwe formy wsparcia, którego mogą udzielać Wojewódzki Urząd Pracy oraz spółka Kraków – Nowa Huta Przyszłości.

Okrągły Stół w sprawie krakowskiego kombinatu stał się platformą wymiany aktualnych informacji pomiędzy spółkami, związkami zawodowymi i przedstawicielem Zarządu ArcelorMittal.

Wprawdzie nadal nie jest znany termin uruchomienia wielkiego pieca, to jednak dyskusja między spółkami działającymi wokół kombinatu oraz przedstawicielami huty ArcelotMittal dostarczyła istotnych informacji. Gotowość do dalszych rozmów i udzielenia ewentualnej pomocy, wyraziły też grodzkie urzędy pracy.

Info UMK/ foto ArcelorMittal

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności