Jeżeli zdarzy ci się być zatrzymanym i konwojowanym przez policję…

Czy wiesz, że policja ma prawo do prewencyjnego użycia środków przymusu bezpośredniego?

Prewencyjne użycie środków przymusu bezpośredniego oznacza, że policjant ma możliwość zastosowania np. kajdanek, kaftana bezpieczeństwa, pasa obezwładniającego i kasku zabezpieczającego, siły fizycznej w postaci technik transportowych. Środki te stosuje się m.in. aby zapobiec ucieczce osoby, która została na przykład wcześniej zatrzymana przez policję i jeżeli zapobiegnie to agresji lub autoagresji tej osoby.

Pamiętaj: Jeżeli zdarzy ci się być zatrzymanym i konwojowanym przez policję, zachowaj spokój. Środki przymusu zastosowane przez policję w sytuacji zachowania agresywnego mogą jedynie nasilać dolegliwość ich stosowania. Jeżeli kajdanki zbytnio uwierają, masz prawo poprosić o ich poluzowanie. Zawsze wykonuj polecenia policjanta. Jeżeli uważasz, że polecenia były bezprawne to po zakończeniu czynności policyjnych możesz złożyć skargę lub zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa na ewentualne złe traktowanie przez policjanta. Opisz dokładnie jak wyglądało niewłaściwe zachowanie policjanta.

Fot. Poglądowe policja

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności