Świetna wiadomość! Miasto kupiło Kossakówkę. Powstanie tutaj muzeum

Kraków wykupił Kossakówkę z rąk prywatnego właściciela. W willi ma powstać Muzeum Historii Sztuki – oddział MOCAK.

Zespół zabudowany, tzw. Kossakówka, położony przy placu Kossaka 4 w Krakowie, w skład którego wchodzą dwa budynki wraz z otoczeniem ogrodowym, został wpisany do rejestru zabytków pod numerem A-951, na podstawie decyzji z 25 maja 1960 r. Nieruchomość leży w granicach pomnika historii „Kraków – historyczny zespół miasta” na podstawie zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 8 września 1994 r. Dzięki decyzji władz Krakowa o zakupie, „Kossakówka” – wyjątkowe miejsce na mapie miasta będzie przywrócone do dawnej świetności i powołane na miejsce prezentacji artystycznych.

„Kossakówka” ma szansę dopełnienia kwartału muzealnego tej części Krakowa, która rozpoczyna się od Wawelu i biegnie poprzez przez Nowy Gmach Muzeum Narodowego, przygotowywane Muzeum Architektury i Designu w budynku Cracovii oraz oddziały Muzeum Narodowego w pałacu Czapskich, Europeum i domu Mehoffera.

Rozważając przyszłe zagospodarowanie „Kossakówki”, zwłaszcza w kontekście udostępnienia jej mieszkańcom oraz bez konieczności ponoszenia kosztów z powoływaniem nowej instytucji kultury, prezydent Krakowa uznał, że najlepszym rozwiązaniem będzie utworzenie w niej oddziału Muzeum MOCAK. Planowane jest utworzenie Muzeum Historii Sztuki, gdzie będzie prezentowana w skondensowanej formie historia sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem historii tego miejsca, genealogii rodziny Kossaków i dokumentacji ich twórczości.

Zasadność takiego rozwiązania opiera się na tym, że willa „Kossakówka” to doskonałe miejsce do ekspozycji o charakterze współczesnym, a doświadczenie dyrektora MOCAK-u Anny Marii Potockiej jako wieloletniego rzeczoznawcy sztuki dawnej, wskazuje na doskonałe zorientowanie w całym zakresie historii sztuki. Jest to niezwykle ważne w budowaniu tego typu muzeum. Dowodzą tego dokonania zawodowe Anny Marii Potockiej oraz jej publikacje, choćby książka „150 lat malarstwa polskiego”.

Zakupienie willi jest realizowane przez Muzeum MOCAK, które jako właściciel obiektu wpisanego do rejestru zabytków, po pierwsze, niezwłocznie otoczy zabytek właściwą ochroną i opieką, a ponadto będzie miało możliwości pozyskiwania środków na prowadzenie remontu i konserwacji ze źródeł zewnętrznych, np. Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa czy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ubiegłych latach prace związane z zabezpieczeniem konstrukcji obiektu były objęte dofinansowaniem Gminy Miejskiej Kraków oraz Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa w ramach przedsięwzięcia wieloletniego.

Przywrócenie społeczeństwu willi „Kossakówka” i planowana w najbliższym czasie rewitalizacja placu Kossaka wpłyną na poprawę estetyki tego reprezentacyjnego obszaru Krakowa, a nade wszystko przyczynią się do rewitalizacji kulturalnej, na której władzom Krakowa najbardziej zależy.

Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe/ info UMK

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności