Nowe oddziały w szpitalu im. Narutowicza

Nowoczesny kompleks bloków operacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną i medyczną oraz zmodernizowany oddział dziecięcy – Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie kończy rok oddaniem do użytku dwóch ważnych inwestycji, których łączny koszt przekroczył 37 mln zł. Oznacza to nie tylko lepsze warunki dla pacjentów, ale przede wszystkim możliwość udzielania świadczeń na większą skalę.

– Od 20 lat spotykamy się oddając kolejne inwestycje w szpitalu. Przez ten czas przeznaczyliśmy na nie z budżetu miasta 118 mln złotych. Cieszę się, że zrealizowany kompleks bloków operacyjnych będzie służył personelowi, ale przede wszystkim mieszkańcom. To nie tylko krakowianie, bo aż 30 proc. pacjentów pochodzi z gmin ościennych. Mogę zapewnić, że nie jest to ostatnia inwestycja, którą z pomocą miejskich środków zrealizuje placówka – powiedział uczestniczący w oficjalnym otwarciu prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

W szpitalu została wykonana rozbudowa i nadbudowa budynku głównego dla potrzeb bloków operacyjnych. Powstał nowoczesny kompleks wraz z infrastrukturą techniczną i medyczną, niezbędny do prowadzenia działalności medycznej w ramach utworzonego w szpitalu centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych.

Nowe bloki operacyjne posiadają sześć sal operacyjnych, salę przygotowania pacjenta, salę nadzoru poznieczuleniowego, kompleksy sanitarno-szatniowe oraz pomieszczenia przynależne. Powstały trzy windy. Dwie z nich zapewnią transport materiałów między blokami a centralną sterylizatornią. Trzecia przeznaczona jest wyłącznie dla transportu pacjentów.

Nowoczesna baza zabiegowo-operacyjna umożliwi prowadzenie procedur medycznych i świadczeń na większa skalę niż dotychczas ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych. Przełoży się to na obniżenie śmiertelności i odsetka powikłań chorych, poprawę jakości świadczeń medycznych oraz zmniejszenie współczynnika zakażeń wewnątrzszpitalnych.

Nowocześnie wyposażone pomieszczenia umożliwią wykorzystanie procedur małoinwazyjnych, a także śródoperacyjną kontrolę jakości leczenia chirurgicznego. Wszystko to ma wpłynąć na poprawę jakości życia chorych po wykonanych zabiegach operacyjnych.

Inwestycję zrealizowano w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Jej całkowita wartość wyniosła 35 783 544,29 zł, w tym 27 284 331,74 zł pochodziło z budżetu miasta, 8 050 000,05 zł – Unii Europejskiej i 449 212,50 zł – budżetu państwa.

Drugą z zakończonych inwestycji jest modernizacja oddziału dziecięcego. Jej całkowity koszt zamknął się kwotą 1 454 545 zł, z czego 9 662 zł pochodziło ze środków własnych szpitala, a reszta z miejskiej dotacji. Modernizacja była prowadzona po to, by przystosować pomieszczenia do zaleceń Państwowego Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

W ramach wykonanych prac wydzielono na terenie oddziału odrębne pomieszczenia dla potrzeb: izolatki, punktu pielęgniarskiego, gabinetu zabiegowego, pokoju psychologa, pokoju socjalnego dla personelu, pokoju socjalnego dla pacjentów (rodziców dzieci) oraz wyodrębniono poza oddziałem punkt konsultacyjny.

W latach 1999-2019 Gmina Miejska Kraków przekazała środki finansowe na realizację zadań inwestycyjnych w szpitalu im. Narutowicza w wysokości 117 911 494 zł.

W projekcie budżetu miasta Krakowa na rok 2020 i wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2021 środki dla placówki wynoszą 5 563 901 zł i będą przeznaczone na wykonanie robót budowlano-instalacyjnych na czwartym piętrze budynku głównego szpitala na oddziale chorób wewnętrznych i endokrynologii, w tym na dostosowanie pomieszczeń po byłej kuchni dla potrzeb tego oddziału oraz zabezpieczenie wkładu własnego dla projektu pod nazwą Małopolski System Informacji Medycznej.

Info UMK

Chcesz być na bieżąco z tym co się dzieje w Krakowie? Polub CowKrakowie.pl na Facebooku

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności