Nie bądź obojętny na los bezdomnych. Sprawdź, jak pomóc!

Miesiące zimowe to wyjątkowo trudny okres dla osób bezdomnych, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie apeluje więc, aby nie być obojętnym na ich los. O miejscach ich pobytu można informować Dział Pomocy Bezdomnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub straż miejską.

Pod bezpłatnym numerem telefonu alarmowego 986 dyżurni czekają na informacje o miejscach, w których bezdomni znajdują schronienie. Strażnicy miejscy wraz z pracownikami MOPS systematycznie kontrolują miejsca, gdzie gromadzą się osoby bezdomne, informują o formach pomocy oraz zachęcają do skorzystania ze schronienia w placówkach.

W sytuacji niecierpiącej zwłoki zapewnia się takim osobom miejsca noclegowe, a w uzasadnionych przypadkach wzywa pogotowie ratunkowe. Mieszkańcy Krakowa również mogą informować o miejscach pobytu osób bezdomnych i konieczności udzielenia im pomocy w Dziale Pomocy Bezdomnym na osiedlu Teatralnym 24, dzwoniąc pod numer 12 430-45-46 oraz e-mailowo: db@mops.krakow.pl.

Osoby bezdomne na terenie Krakowa mogą także skorzystać z pomocy w formie schronienia w następujących miejscach:

  • Miejsce interwencyjnego schronienia dla kobiet, os. Krakowiaków 46.
  • Ogrzewalnia przy Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień dla kobiet i mężczyzn, ul. Rozrywka 1.
  • Ogrzewalnia dla bezdomnych mężczyzn, ul. Wielickiej 44
  • Schronisko dla Bezdomnych Kobiet, ul. Sołtysowska 13 c.
  • Noclegownia i Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn, ul. Makuszyńskiego 19a.
  • Przytulisko dla Bezdomnych Mężczyzn w Krakowie, w tym osób niepełnosprawnych oraz osób w okresie rekonwalescencji, ul. Skawińska 4 i 6.
  • Chrześcijański Ośrodek Pomocy Bezdomnym „Dom Łazarza” dla kobiet i mężczyzn,, ul. Nowogródzka 8.
  • Przytulisko Św. Brata Alberta dla Bezdomnych Kobiet, ul. Malborska 64b.
  • Dom św. Jana Pawła II, ul. Pod Strzechą 31a
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności