Kraków skorzysta z innowacyjnego narzędzia Google – Environmental Insights Explorer

Kraków jako pierwsze miasto w Polsce dołącza do grona innych europejskich metropolii, które skorzystają z innowacyjnego narzędzia Google – Environmental Insights Explorer. Narzędzie to pozwoli na kompleksowe wykorzystanie globalnych danych geograficznych i oszacowanie emisji węglowych z budownictwa czy transportu, a także ocenić potencjał wprowadzenia energii odnawialnej (np. paneli fotowoltaicznych) w mieście. Dane te wspomogą Kraków we wdrażaniu rozwiązań umożliwiających poprawę jakości życia.

Coraz więcej miast podejmuje kroki w celu zatrzymania zmian klimatu, na przykład dokonując bilansu swojej emisji gazów cieplarnianych. Tworzenie takich wykazów jest żmudnym, ale koniecznym działaniem na drodze do poprawy jakości życia w ciągu następnych lat. W tym wyzwaniu miastom, w tym Krakowowi, stara się pomóc Google. Stworzony przez firmę Environmental Insights Explorer (EIE) to oparte na rzetelnych danych, darmowe i  ogólnodostępne narzędzie, które zostało zaprojektowane we współpracy z Globalnym Porozumieniem Burmistrzów ds. Klimatu i Energii, w skrócie GCoM (Global Covenant of Mayors for Climate & Energy).

Już dziś w narzędziu pojawią się dane z kilkunastu europejskich miast, w tym także Krakowa. Umożliwi to administracji i mieszkańcom podejmowanie decyzji dotyczących planów i działań związanych z klimatem w oparciu o najbardziej aktualne informacje. Rozwiązania bazujące na bieżących danych są kluczem do stawienia czoła wyzwaniom klimatycznym, jednak wielu miastom nierzadko brakuje środków na ich samodzielne gromadzenie. Zrozumienie źródeł emisji jest niezwykle ważne dla określenia właściwych celów i planów, ale często jest też skomplikowane i czasochłonne. Google, dzięki swoim danym geograficznym i zapleczu technologicznemu, postanowił wspomóc miasta w ich działaniach. 

– W tym roku dołączyliśmy do grupy kilkunastu europejskich metropolii, które dążą do neutralności klimatycznej w 2030 r. Liczymy, że za kilkanaście lat Kraków stanie się czystym i neutralnym pod względem emisji CO2 miastem, odpowiadającym na wyzwania dużych aglomeracji miejskich w zakresie zmian klimatu. Znalezienie się Krakowa w narzędziu Google Environmental Insights Explorer, to przykład na to, jak Kraków wyznacza standardy innym zespołom miejskim w Polsce i Europie. Jesteśmy przekonani, że dążenie do neutralności klimatycznej będzie atutem Krakowa, który pozwoli nam utrzymać oraz przyciągnąć jeszcze więcej innowacyjnych rozwiązań, nowych mieszkańców i przedsiębiorców – zaznacza prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

Google współpracuje z miastami na całym świecie, by zrozumieć w jaki sposób gromadzą one odpowiednie dane, gospodarują zasobami, przygotowują plany redukcji emisji i monitorują rezultaty tych prac. Aktywność miast  polega także na porównywaniu danych dostępnych w EIE z innymi źródłami zwykle przez nie wykorzystywanymi. 

Wymienione kroki to dopiero początek. Miasta takie jak Kraków, dają wiodący przykład tego, jak dostęp do innowacyjnych i rzetelnych źródeł danych, pomaga działać w efektywny sposób. Do dalszej pracy zachęca też pozytywna reakcja zarówno zainteresowanych miast, jak i naszych partnerów. – Uważamy, że EIE może być kluczowym pierwszym krokiem dla zespołów ds. zrównoważonego rozwoju miasta, pozwalającym lepiej ocenić obecną sytuację i skutecznej śledzić i monitorować postępy w celu ochrony klimatu – mówi dyrektor operacyjna GCOM, Amanda Eichel.

Chcesz być na bieżąco z tym co się dzieje w Krakowie? Polub CowKrakowie.pl na Facebooku

Informacje o Krakowie w narzędziu EIE można sprawdzić tutaj.

Info UMK

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności