Radni zdecydowali! Powstanie drugi park kulturowy

Ponad 370 hektarów będzie miał park kulturowy Nowa Huta. Tak zadecydowali radni podczas środowej sesji Rady Miasta Krakowa. Nowy park ma chronić unikalny układ urbanistyczny i wyjątkową architekturę w najstarszej części dzielnicy, która w tym roku obchodzi swoje 70-lecie.

Przepisy parku wzmacniają zapisaną w miejscowych planach ochronę szlachetnych tynków i detali architektonicznych, składających się na wystrój elewacji. Pozwolą też na lepsze zadbanie o nowohucką przestrzeń publiczną, uporządkowanie kwestii reklamowych oraz szeroko pojętą poprawę estetyki dzielnicy.

Park kulturowy ma objąć centrum Nowej Huty, czyli plac Centralny i najstarsze osiedla, wybudowane w latach 50. i 60. jak również teren wokół Zalewu Nowohuckiego, dwór Jana Matejki z parkiem w Krzesławicach, Mogiłę z klasztorem oo. cystersów oraz aleję Solidarności wraz z budynkami administracyjnymi kombinatu. Uchwała wejdzie w życie pod koniec 2020 roku. Przedsiębiorcy oraz właściciele budynków będą mieli dodatkowo jeszcze pół roku na dostosowanie się do nowych przepisów.

Na terenie parku nie będzie można zmieniać dowolnie kolorystyki elewacji oraz kształtu dachów. Wymiana stolarki okiennej, witryn sklepowych, bram czy rynien będzie możliwa przy zastosowaniu form nawiązujących do historycznych.

Uchwała reguluje również lokalizacje ogródków gastronomicznych, umieszczanie reklam, podświetlanie budynków i prowadzenie handlu i usług. Podobnie jak na Starym Mieście będą obowiązywały jednakowe dla wszystkich przedsiębiorców zasady dotyczące szyldów: jeden szyld dla jednej działalności, szyldy nie większe niż dwa metry kwadratowe, zakaz wyklejania witryn i innych przeszkleń, za wyjątkiem przypadków określonych w uchwale. W odróżnieniu od parku kulturowego Stare Miasto w Nowej Hucie będzie można używać neonów rurkowych, z których dawniej słynęła ta dzielnica. Zabroniona będzie emisja światła i dźwięków do przestrzeni publicznej w związku z prowadzoną działalnością handlową lub usługową. Na elewacjach budynków frontowych niedopuszczalne będzie też umieszczanie urządzeń nagłaśniających i klimatyzujących od strony głównych ciągów komunikacyjnych.

Zadbanie o lepszą jakość nowohuckiego pejzażu miejskiego pozwoli na przyciągnięcie nowych grup turystów, a przez to da szansę na ożywienie małej przedsiębiorczości. Utworzenie parku kulturowego, poprzez wyróżnienie i docenienie uniwersalnej wartości miejsca, pomoże również w staraniach miasta o uznanie Nowej Huty za pomnik historii a może w przyszłości też o wpis na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Info UMK

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności