Nagroda dla Wodociągów Miasta Krakowa

29 października w Katowicach odbyła się uroczysta Gala XVIII edycji konkursu „Ekolaury Polskiej Izby Ekologii 2019”. Wodociągi Miasta Krakowa otrzymały nagrodę w kategorii Gospodarka wodno-ściekowa, a także wyróżnienie w kategorii Edukacja ekologiczna, ochrona przyrody. 

  Nagrodzone przedsięwzięcie było realizowane przez Wodociągi Miasta Krakowa w ramach projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap V”. Przeprowadzony w Krakowie remont syfonu pod Wisłą wykonany został najnowszą technologią renowacji bezwykopowych CIPP (ang. Cured in Place Pipe, pol. rura utwardzana na miejscu). Pierwszy raz na skalę europejską zastosowano tę metodę na tak długim odcinku kanału (227 m), o tak dużej średnicy (1200 mm do 1500 mm). Remont trzech nitek syfonu przeprowadzono za pomocą rękawa utwardzanego promieniami ultrafioletowymi.

Kapituła konkursu Ekolaury 2019 przyznała również Wodociągom Miasta Krakowa wyróżnienie w kategorii „Edukacja ekologiczna, ochrona przyrody” za mobilny spektakl „Wyprawa Batyskafem. Misja Skratek”, który odwiedza krakowskie przedszkola. Zabawna i zarazem pouczająca historia porusza temat zatkanych rur i nieodpowiedzialnego wyrzucania śmieci do kanalizacji. Teksty edukacyjne dostosowane do możliwości percepcji dzieci w wieku przedszkolnym, wplecione w barwną opowieść o niezwykłym smoku Skratku uwięzionym przez zalegające w kanałach śmieci, dają możliwość zobrazowania narastającego problemu niewłaściwego użytkowania urządzeń sanitarnych.

To już 18 edycja konkursu „Ekolaury”, organizowanego od 2002 r. przez Polską Izbę Ekologii, która promuje w ten sposób najefektywniejsze działania i prace podejmowane na rzecz ochrony środowiska. Konkurs ma zasięg ogólnopolski i skierowany jest do przedsiębiorstw, instytucji, organizacji pozarządowych i samorządów.

Foto i info . Wodociągi Kraków

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności