Bezpłatne szczepienia przeciw pneumokokom

Bezpłatne szczepienia przeciwko zakażeniom pneumokokowym czekają na dzieci w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego. Szczepienia finansowane z budżetu miasta w ramach Programu Profilaktyki Zdrowotnej adresowane są do pacjentów zamieszkałych na terenie Krakowa.

Program szczepień przeciw zakażeniom pneumokokowym skierowany jest do dzieci w wieku do 3 lat, urodzonych przed 1 stycznia 2017 r. Informacja i zapisy do programu prowadzone są w Poradni Chorób Zakaźnych Dzieci – w czwartek w godz. 10.30-17.00, w pozostałe dni w godz. od 7.00 do 14.00 pod numerem telefonu 12 622 94 63 lub 734 218 445.

Rodzice lub opiekunowie dzieci powinni ustalić telefonicznie termin szczepienia. Ostatecznej kwalifikacji do szczepienia dziecka dokonuje lekarz. W dniu szczepienia rodzic/opiekun dziecka musi przedstawić książeczkę zdrowia dziecka, w której odnotowane są dotychczasowe szczepienia obowiązkowe i zalecane oraz wypełnia oświadczenie, w którym potwierdza tożsamość dziecka, PESEL i adres zamieszkania.

Program realizowany jest do soboty, 30 listopada lub do wyczerpania szczepionek. Informacja i zapisy do programu prowadzone są od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 12 622 94 63 lub 734 218 445.

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności