Wybierasz się samochodem na cmentarze w Krakowie? Zapoznaj się z tymi informacjami

Uwaga kierowcy. Prezentujemy informacje o utrudnieniach w rejonie krakowskich cmentarzy:

Cmentarz Rakowicki

W terminie od 31 października od godz. 10:00 do 3 listopada ulica Rakowicka będzie wyłączona z ruchu na odcinku od ul. Wita Stwosza do ul. Grochowskiej, natomiast 31 października od godz. 23:30 do 1 listopada ul. Rakowicka będzie wyłączona z ruchu na odcinku od ul. Wita Stwosza do ul. Prandoty. Dopuszczeni do wjazdu będą Komunikacja Miejska w Krakowie oraz pojazdy z zezwoleniem ZDMK. Dojazd do posesji ul. Rakowicka nr 18-43 będzie możliwy od ul. Lubomirskiego.

Od 31 października od godz. 23:30 do dnia 1 listopada ulica Prandoty i Grochowska na odcinku od ul. Rakowickiej do ul. Beliny-Prażmowskiego będą wyłączone z ruchu. Dopuszczone do wjazdu będą pojazdy posiadające zezwolenie ZDMK, pojazdy z zaopatrzeniem oraz osoby niepełnosprawne, które będą mogły dojechać do parkingu, który będzie zlokalizowany od strony 29 Listopada w godz. 5-22 w dniu 1 listopada.

31 października od godz. 10:00 do 3 listopada ul. Olszańską nie dojedziemy do ul. Rakowickiej, natomiast zakaz zatrzymywania się na ul. Olszańskiej obowiązywać będzie od godz. 8:00 do 3 listopada.

Przy ul. Chrobrego oraz al. Beliny-Prażmowskiego organizacja ruchu odbywać się będzie bez zmian. Parkowanie będzie dozwolone zgodnie z istniejącym oznakowaniem.

1 listopada od godz.5:00 zamknięty zostanie wjazd na ul. Kamienną od strony 29 Listopada. Dopuszczone do wjazdu będą pojazdy posiadające zezwolenie ZDMK oraz dojeżdżający do parkingu przy ul. Kamiennej. Wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy od strony al. 29 Listopada, od wjazdu przy stacji paliw do przejazdu kolejowego. Dojazd od al. Słowackiego będzie możliwy tylko do wysokości ul. Murowanej

Cmentarz Batowicki

1 listopada od godz. 5:00 ul. Powstańców zostanie wyłączona z ruchu na odcinku od ul. Strzelców do skrzyżowania z drogą na Dziekanowice. Upoważnieni do wjazdu będą: komunikacja zbiorowa, rowery, taxi, niepełnosprawni, pojazdy z zezwoleniem ZDMK oraz mieszkańcy ul. Powstańców i Dziekanowickiej. W dniach od 1 do 3 listopada na ul. Powstańców obowiązywać będzie obustronny zakaz zatrzymywania się. Osoby niepełnosprawne będą mogły parkować przy kaplicy w Batowicach, natomiast 1 listopada od godz. 5:00 obowiązywać będzie zakaz skrętu w lewo z al. 29 Listopada od strony Warszawy w ul. Powstańców.

1 listopada ul. Reduta zostanie wyłączona z ruchu kołowego na odcinku od ul. Powstańców do ul. Reduta Boczna.

1 listopada od godz. 5:00 ruch ogólny na ul. Strzelców dopuszczony będzie wyłącznie od ul. Powstańców w kierunku Ronda Barei. W przeciwnym kierunku dopuszczone będą wyłącznie pojazdy komunikacji zbiorowej, rowery, taksówki i pojazdy posiadające zezwolenie ZDMK. Przy ul. Rozrywka zlokalizowany będzie dodatkowy parking. Dojazd do parkingu będzie możliwy przez ulicę Powstańców i Strzelców. Wyjazd do ul. Strzelców i ul. Bohomolca.

Cmentarz Grębałowski

1 listopada od godz. 5:00 na ul. Kocmyrzowskiej odbywać się będzie ruch dwustronny. Dopuszczone będzie parkowanie równoległe jednostronne na odcinku od ulicy Darwina do ulicy Architektów, natomiast 1 listopada w godz. 5:00 – 20:00, po przeciwnej stronie ulicy obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się.

1 listopada od godz. 5:00 na ul. Poległych w Krzesławicach wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy na wysokości od ul. Zielony Jar do ul. Kocmyrzowskiej. W tym samym terminie ul. Darwina zostanie wyłączona z ruchu na odcinku od ul. Kocmyrzowskiej do ul. Blokowej. Dopuszczeni do wjazdu będą: komunikacja zbiorowa, niepełnosprawni, taxi, pojazdy posiadające zezwolenie ZDMK. Od 1 do 3 listopada odcinek ten objęty zostanie zakazem zatrzymywania się. Przywrócenie ruchu dwukierunkowego na ul. Poległych w Krzesławicach nastąpi po decyzji Policji 1 listopada około godz. 20:00. Parking dla uprawnionych wyznaczony będzie przed bramą główną i boczną cmentarza. Dojazd do parkingu będzie możliwy od ul. Kocmyrzowskiej i od strony ul. Blokowej. Wyjazd z parkingu będzie możliwy tylko do ul. Blokowej.

Cmentarz Podgórski

1 listopada od godz. 5:00 ul. Ludowa i Wapienna zostaną wyłączone z ruchu.

Na obecną chwilę nieplanowane są zmiany w organizacji ruchu na ul. Wielickiej. Pod Urzędem Miasta na ul. Wielickiej zlokalizowany będzie parking.

Cmentarz Salwator:

1 listopada od godz. 5:00 zamknięta zostanie ul. Św. Bronisławy. Dopuszczeni do wjazdu będą: mieszkańcy ulic: św. Bronisławy, Gontyna, Anczyca i al. Waszyngtona, taxi, niepełnosprawni, pojazdy posiadające zezwolenie ZDMK, zaopatrzenie stoisk handlowych do godz. 5:00, bez możliwości parkowania. Ulica ta zostanie objęta zakazem zatrzymywania się.

1 listopada od godz. 5:00 zamknięta zostanie ul. Malczewskiego. Dopuszczeni do wjazdu będą: Komunikacja Miejska w Krakowie (KMK), taxi, mieszkańcy ulicy Malczewskiego i Wodociągowej, niepełnosprawni, pojazdy posiadające zezwolenie ZDMK. Ponadto od 1 do 3 listopada na ul. Malczewskiego (po prawej stronie od ul. Ks. Józefa w kierunku Kopca) oraz na ul. Wodociągowej obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się.

Cmentarz przy ul. Bieżanowskiej

Od 1 do 3 listopada do godz. 5:00 dojazd do cmentarza odbywać się będzie wyłącznie od strony ul. Ściegiennego. Brak będzie możliwości dojazdu w rejon cmentarza od strony ul. Jerzmanowskiego oraz ul. Mała Góra. Na ul. Podmiłów wprowadzony zostanie jeden kierunek ruchu, od ul. Młodzieży w kierunku ul. Bieżanowskiej. Na ul. Młodzieży, także zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy, od ul. Bieżanowskiej do ul. Podmiłów. W ten sam sposób ruch odbywać się będzie na ul. Smolnej, od ul. Podmiłów do ul. Młodzieży. W roku bieżącym wprowadzane kierunki ruchu na ul. Podmiłów i ul. Młodzieży będą odwrotne niż w latach ubiegłych!

Cmentarz przy ul. Wspólnej

Od 1 listopada od godz. 5:00 ulica Wspólna zostanie wyłączona z ruchu na odcinku od ulicy Klonowica do ulicy Dobczyckiej wraz z ulicami przyległymi (ulica Andrychowska, Sempołowskiej, Podgwiezdna, Monterska). Dopuszczeni do wjazdu będą mieszkańcy ulicy Wspólnej i ulic przyległych. Ogólnodostępny parking zlokalizowany będzie na ulicy Dobczyckiej (od ulicy Przekątnej).

Ponadto zakazy zatrzymywania się wprowadzone zostaną w rejonie poniższych cmentarzy w dniach 1-3.11.2019 r.:

Przy ul. Niewodniczańskiego, ul. Jeziorko, ul. Sodowej, ul. Niebieskiej, ul. Glogera, ul. Balickiej, ul. Olszanickiej, ul. Igołomskiej, ul. Zawiłej, ul. Wolskiego, ul. Osterwy, ul. Mała Góra (również na odcinku ul. Ks. Łaczka), a w rejonie wyznaczonych dodatkowych przystanków KMK również w dniach 1-3.11.2019 r.

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności