Wolne miejsca w żłobkach dla dzieci z niepełnosprawnościami

Wolne miejsca w żłobkach dla dzieci z niepełnosprawnościami

Rodzice i opiekunowie dzieci z niepełnosprawnościami, którzy mają trudności z powrotem na rynek pracy, mogą wziąć udział projekcie unijnym „Daj szansę”.

Głównym celem programu „Daj szansę” jest pomoc w powrocie do pracy lub podjęciu pracy przez rodziców dzieci do lat 3, w szczególności rodziców dzieci z niepełnosprawnościami lub zagrożonych niepełnosprawnością poprzez zapewnienie dzieciom opieki w żłobkach samorządowych. Z programu realizowanego od 2018 roku skorzystała już ponad setka dzieci. Maluszki zostały włączone w grupy funkcjonujące w żłobku, uczestniczyły w różnych zajęciach dodatkowych, a także korzystały ze specjalistycznej pomocy psychologów, pedagogów, logopedów i rehabilitantów. Pozwoliło to na realizowanie terapii, integrację oraz przygotowywanie podopiecznych programu do funkcjonowania w grupie rówieśniczej.

Realizatorzy projektu zapraszają rodziców i opiekunów dzieci z niepełnosprawnościami, którzy aktualnie przebywają na urlopie macierzyńskim, wychowawczym, rodzicielskim lub mają status osób bezrobotnych do korzystania z programu „Daj szansę”.

Realizatorzy projektu:

  1. Żłobek Samorządowy Nr 18, ul. Mazowiecka 30a, tel. + 12 633 06 42;
  2. Żłobek Samorządowy Nr 19, ul. Świtezianki 7, tel. + 12 414 34 78;
  3. Integracyjny Żłobek Samorządowy Nr 20 „Pluszowy Miś”, ul. Okólna 6, + 12 658 41 09;
  4. Żłobek Samorządowy Nr 23, ul. Słomiana 7, + 12 266 12 46;
  5. Żłobek Samorządowy Nr 27, os. Kazimierzowskie 28, +12 648 26 46;
  6. Żłobek Samorządowy Nr 30,ul. Majora 18, +12 285 71 71.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Info UMK