Od poniedziałku remont ulicy Brzeskiej

Od poniedziałku remont ulicy Brzeskiej

W poniedziałek, 7 października, rozpocznie się remont ul. Brzeskiej. Nowa nawierzchnia pojawi się na odcinku od skrzyżowania z ul. Igołomską do granicy miasta. W związku z robotami obowiązywać będą zmiany w organizacji ruchu.

W ramach remontu wymieniona zostanie nawierzchnia jezdni, odnowione zostaną zatoki autobusowe. Roboty będą prowadzone odcinkowo przy zawężeniach jezdni (ok. 300 m.), w godz. 7-19. Ruch pojazdów będzie kierowany ręcznie.

Organizacja prac może ulec zmianie ok. 16 października. Będzie to związane ze zmianami na ul. Igołomskiej, gdzie zostanie wprowadzony ruch wahadłowy w związku z rozpoczęciem robót na wiadukcie kolejowym. Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu UMK przeprowadzi analizę ruchu i na jej podstawie zapadną decyzje.

Przewidywany termin zakończenia prac to koniec listopada.

Info UMK