Przed nami Noc Świątyń! Zobacz miejsca często niedostępne na co dzień

Przed nami Noc Świątyń! Zobacz miejsca często niedostępne na co dzień

21 września krakowskie świątynie różnych wyznań otworzą drzwi przed zwiedzającymi. Będzie to okazja do wędrówki szklakiem religijnej różnorodności, odwiedzenia miejsc często niedostępnych na co dzień, skorzystania z programów kulturalnych oraz porozmawiania z członkami i członkiniami wspólnot religijnych.

Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa zaprasza na trzecią edycję Nocy Świątyń w Krakowie, która odbędzie się 21 września 2019r. Wydarzenie rozpoczyna się o godz. 17:00.

Noc Świątyń jest organizowana w ramach obchodów Dnia Przeciwko Nietolerancji Religijnej i Islamofobii, Międzynarodowego Dnia Pokoju oraz Dnia Modlitwy o Pokój, które przypadają tego dnia. Po raz pierwszy zorganizowana została w 2015 roku w Warszawie i od tamtego momentu wydarzenie rozwija się, docierając do kolejnych miast i wspólnot. W Krakowie organizowana jest po raz trzeci, a jej poprzednie edycje cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Tylko podczas tej jednej nocy w roku swoje drzwi otwierają świątynie, miejsca spotkań i modlitwy, a na odwiedzających czekają wyznawczynie i wyznawcy, którzy chętnie opowiedzą o swojej wierze oraz jak wyglądają ich praktyki duchowe i religijne. Tegoroczna edycja to dobra okazja do odwiedzenia ponad 50 niezwykłych budowli i miejsc kultu w 6 polskich miastach.

Naszym celem jest pokazanie różnorodności religijnej obecnej w naszym kraju oraz stworzenie przestrzeni do wzajemnego poznawania się i dialogu międzyreligijnego – mówi Aleksandra Żegota, współkoordynatorka wydarzenia.  Noc Świątyń jest okazją do odwiedzenia miejsc najważniejszych dla przedstawicieli i przedstawicielek różnych wyznań. Jest to zarówno czas zwiedzania niezwykłych budowli, jak i rozmów z członkami i członkiniami wspólnot religijnych, zadawania pytań i rozwiewania wątpliwości. Chcemy – jak podkreśla współkoordynatorka wydarzenia – by Noc Świątyń oprócz swojego kulturalnego charakteru niosła ze sobą także wartość edukacyjną. Wychodzimy z założenia, że przeciwdziałanie stereotypom i edukacja na temat różnorodności religijnej jest najefektywniejsza poprzez bezpośrednie poznanie. 

Wspólnoty biorące udział w wydarzeniu przygotowały m.in.: prelekcje, dyskusje, pokazy filmów. Szczegółowy program wydarzenia dostępny jest na: www.nocswiatyn.pl

Wydarzenie odbywa się jednocześnie w Warszawie, Poznaniu, Gdańsku, Łodzi, Krakowie i Bydgoszczy.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich – bez względu na wiek, płeć, pochodzenie czy wyznawaną religię.

Program wydarzeń: https://nocswiatyn.pl/program-krakow2019/