Zapraszamy na spacer badawczy wokół kamieniołomu Liban

Zapraszamy na spacer badawczy wokół kamieniołomu Liban

Czym jest spacer badawczy?
Jest niepowtarzalną okazją aby z bliska przyjrzeć się pracy ekspertów przyrodniczych, poznać przyrodę kamieniołomu i wziąć udział w inwentaryzacji gatunków żyjących na tym terenie.

Cel spaceru badawczego?
Podczas cyklu spacerów będziemy się starli wspólnie znaleźć i zidentyfikować jak najwięcej gatunków zwierząt i roślin. A to wszystko pod okiem ekspertów przyrodniczych z różnych dziedzin!
Nasza wspólna praca przyczyni się do lepszego poznania różnorodności biologicznej naszego miasta.
10.08.2019 r. zaczynamy od poszukiwania owadów!

Dla kogo?
Spacery dedykowane są dla wszystkich (w przypadku dzieci zalecamy udział powyżej 10 r.ż). Młodsze dzieci są oczywiście mile widziane aczkolwiek ukształtowanie terenu jest trudne – dlatego zarówno za udział jak i zrozumienie tematu odpowiadają rodzice.

Udział w spacerze jest bezpłatny. Na spacer obwiązują zapisy. Formularz rejestracyjny znajdziecie na stronie:
https://zzm.krakow.pl/zajecia-edukacja.html

Gdzie?
Wspólne obserwacje i poszukiwania rozpoczynamy przy ul. Za Torem 22.

Wszystkich chętnych na wyprawę w miejską naturę serdecznie zapraszamy! Pamiętajcie o właściwym (na)stroju!

Info ZZM