Za nami akcja policji. Odebrano 9 dowodów rejestracyjnych

Za nami akcja policji. Odebrano 9 dowodów rejestracyjnych

28 sierpnia br. na terenie powiatu krakowskiego policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Krakowie, w ramach ogólnopolskich działań kontrolno-prewencyjnych, przeprowadzili akcję pod kryptonimem „SMOG”.

Akcja miała na celu eliminowanie z ruchu pojazdów, których stan techniczny wskazywał na nieprawidłowe działanie silnika lub uszkodzenie układu wydechowego, co ma wpływ na zwiększoną emisję spalin.

Podczas działań, w powiecie krakowskim, policjanci skontrolowali 75 pojazdów, z czego kierującym odebrali dowody rejestracyjne, wobec stwierdzenia nieprawidłowości w stanie technicznym pojazdów, którymi się poruszali. Ponadto mundurowi ujawnili 40 wykroczeń w ruchu drogowym, za które zostały nałożone mandaty karne. Podczas kontroli stróże prawa ujawnili także 1 nietrzeźwego kierowcę, któremu odebrali prawo jazdy.


Przypominamy!

Ustawa Prawo o ruchu drogowym stanowi, że pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie powodowało wydzielania szkodliwych substancji w stopniu przekraczającym wielkości określonych w przepisach szczegółowych.

Ustawa ta określa również, że policjant zatrzyma dowód rejestracyjny w razie stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd narusza wymagania ochrony środowiska. W tym przypadku policjant nie może zezwolić na używanie pojazdu przez kierującego.