Wisła spłaca bieżące długi

Spółka Wisła Kraków S.A. na bieżąco spłaca należności w ramach porozumienia zawartego z Gminą Miejską Kraków. Do spłaty spółce zostało 788 tys. 899 zł 21 groszy, płatne w miesięcznych ratach do sierpnia 2020 roku. Na posiedzeniu Komisji Sportu i Kultury Fizycznej rozważano możliwości wsparcia Klubu i zastanawiano się nad dalszymi krokami w sprawie obiektu przy ul. Reymonta 20. Podsumowano także program budowy Smoczych Skwerów w Krakowie – informuje Urząd Miasta Krakowa.

Stan zadłużenia Wisły Kraków obejmuje również 845 tys. 181 zł 66 groszy (w tej kwocie zostały już ujęte odsetki w wysokości 96 tys. 554 zł 39 groszy). Sporna kwota objęta jest pozwem sądowym.

Radni z początkiem sierpnia otrzymali pismo od Prezydenta Miasta Krakowa z informacją, że Gmina Miejska Kraków wyczerpała wszystkie dopuszczalne prawnie formy wsparcia klubu. Pismo Prezydenta było odpowiedzią na podjętą na sesji 10 lipca uchwałę Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia kierunków działania dla prezydenta dotyczących określenia działań związanych ze wskazaniem możliwych rozwiązań kwestii zadłużenia klubu Wisła Kraków w stosunku do Gminy Miejskiej Kraków.

Podczas posiedzenia komisji przedstawiciele Prezydenta podtrzymali tezę, że prawne środki wsparcia klubu sportowego Wisła Kraków zostały wyczerpane. Pełnomocnik Prezydenta Janusz Kozioł sugerował powrót do rozmów nad programem Ambasador Sportu, w ramach którego kluby sportowe Wisła Kraków i Cracovia w tym sezonie otrzymały po 150 tys. zł wsparcia ze strony miasta. Sugerował, że w miarę możliwości finansowych można te kwoty zwiększyć.

Radni zawnioskowali do Prezydenta o przygotowanie propozycji zwiększenia kwot w ramach programu Ambasador Sportu. Na kolejnym posiedzeniu komisji sportu radni planują przeprowadzić dyskusję na ten temat.

Dodatkowo radny Andrzej Hawranek poprosił o przygotowanie informacji na temat stadionu przy ul. Reymonta, zakupu praw autorskich do projektu stadionu, kosztów finansowych ewentualnych zmian dostosowujących obiekt do zwiększenia jego wykorzystania. Ten temat również powinien się pojawić na kolejnym posiedzeniu komisji.

Natomiast przewodniczący komisji Stanisław Moryc poprosił o przygotowanie informacji o udziałach miasta w Miejskim Klubie Sportowym Cracovia – ile miasto posiada udziałów, ile posiadało w przeszłości, czy próbowało zbyć udziały i czy kiedykolwiek korzystało z prawa do dywidendy.

Info UMK

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności