Tesco! Wycofano partię jajek, w których stwierdzono Salmonellę

Tesco! Wycofano partię jajek, w których stwierdzono Salmonellę

TESCO POLSKA Sp. z o.o. wycofała z obrotu ze sklepów oraz magazynów centralnych Tesco kwestionowaną partię jaj w dniu 30.07.2019. W dniu 02.08.2019 przedmiotowy produkt został zutylizowany przez poszczególne sklepy.

Zagrożenie:

Obecność bakterii Salmonella z grupy D wykryto na powierzchni skorupek jaj w badanej próbce jaj.

Szczegóły dotyczące produktu:

Produkt – 10 świeżych jaj TESCO, Świeże jaja, Klasa A, 10 sztuk, Klasa wagowa: L-duże 73g>masa≥63 g)

Najlepiej spożyć przed/nr partii: 03.08.2019.W

Kod na skorupkach jaj – 3PL14371361

Numer zakładu pakowania jaj: PL 16075903

Zapakowano w Polsce dla: TESCO POLSKA Sp. z o.o., 30-347 Karków, ul. Kapelanka 56

Zalecenia dla konsumentów:

Nie należy spożywać jaj, szczególnie na surowo, o numerze partii i kodzie na skorupce wskazanym w komunikacie z uwagi na potencjalne zagrożenie dla zdrowia. Należy również pamiętać, że bakterie obecne na powierzchni skorupek mogą zostać przeniesione na inne powierzchnie w wyniku kontaktu z zanieczyszczonymi jajami.

Info GIS