Szara strefa w przewozie osób

Szara strefa w przewozie osób

W środę (21 sierpnia) na terenie Krakowa inspektorzy ITD wspólnie z policjantami prowadzili kontrole, których celem była ochrona rynku transportowego w sektorze przewozu osób. Do kontroli zatrzymano samochód osobowy, którym kierowca wykonywał niezgodnie z prawem usługę zarobkowego przewozu osób za pośrednictwem aplikacji.

Kierowca został ukarany mandatem za stwierdzone nieprawidłowości. Wobec przedsiębiorcy wszczęto również postępowania administracyjne w sprawie nałożenia kar pieniężnych.

Fot i info ITD