Stan zaawansowania prac najważniejszych inwestycji drogowych w Krakowie

Stan zaawansowania prac najważniejszych inwestycji drogowych w Krakowie

Poniżej prezentujemy aktualne informacje dotyczące najważniejszych i największych inwestycji prowadzonych przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa.

  • Rozbudowa ulicy Myślenickiej:

Pełna przejezdność na II i III etapie zostanie uzyska we wrześniu br. Pierwotny – lipcowy – termin zakończenia prac w ramach II etapu został przesunięty ze względu na realizację dodatkowych zgłoszeń/uwag mieszkańców (i wiążącą się z tym konieczność dokonywania zmian projektowych). Natomiast w marcu 2020 r. ZDMK rozpocznie roboty na IV etapie (obecnie toczą się tam prace MPWiK).

II etap (od ul. Merkuriusza Polskiego do ul. Szybisko) – pod koniec przyszłego tygodnia planowane jest położenie warstwy ścieralnej asfaltu. Cały czas realizowane są dodatkowe uwagi mieszkańców, przebudowywane są wjazdy i chodniki.

III etap (od ul. Szybisko do ul. Sawiczewskich) – w najbliższym tygodniu wykonana zostanie podbudowa i warstwa wiążąca.

Wykonawca opracowuje również recepturę na asfalt barwiony – stanowiący warstwę ścieralną na wyniesionych skrzyżowaniach. Musi on bowiem spełniać wymogi dla obsługi ciężkiego ruchu.

  • Przebudowa układu torowego w ciągu ulic Królewskiej, Podchorążych,Bronowickiej (na odcinku od ul. Głowackiego do ul. Rydla) wraz z pętlą tramwajową:

Na ul. Królewskiej, Podchorążych i Bronowickiej warstwa wiążąca nawierzchni jezdni została już wykonana niemal w 95 proc. Kończą się roboty na ulicach: Staszczyka, Nowowiejskiej oraz przy Klubie Sportowym Wawel. Torowisko i sieć trakcyjna zostały wykonane zgodnie z planem w 100 proc. Torowisko zostało odebrane. Na miejscu przy Placu Inwalidów powstaje peron, na poboczach montowane jest nowe oznakowanie, uzupełniana jest zieleń. Prace porządkowe potrwają do końca września, czyli do czasu, gdy uruchomione zostanie torowisko w ul. Karmelickiej.

  • Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Krakowskiej:

Na całej długości ul. Stradomskiej trwają prace przy realizacji betonowej podbudowy torowiska. Wzdłuż ul. Dietla pomiędzy ul. Św. Agnieszki, Bożego Ciała w pasie wydzielonym na torowisko, wykonywana jest podbudowa w środku skrzyżowania. Dodatkowo, na wysokości ul. Św. Agnieszki wykonywana jest I warstwa podbudowy betonowej. Tu też ruszyły prace związane z budową kanalizacji deszczowej oraz przezbrojenia sieci wodociągowej i teletechnicznej.

Do rozwiązania pozostaje wciąż sprawa inwentaryzacji odnalezionych pod ziemią przyczółków mostu. Po zakończeniu badań archeologicznych (do 31 sierpnia br.) w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków relikt prawdopodobnie zostanie zabezpieczony i zasypany.

Na odcinku pomiędzy ul. Skawińską i Podgórską rozpoczęły się już prace brukarskie. Rozbierane są krawężniki, a w przyszłym tygodniu zacznie się układnie nowej nawierzchni chodników z kostki porfirowej. We wjazdach bramowych oraz wzdłuż przejść dla pieszych pojawi się oczyszczony, czerwony porfir pochodzący z rozbiórki ul. Krakowskiej.

A co na moście Józefa Piłsudskiego? Rozbierana jest betonowa płyta wypełniająca konstrukcję i zakończyły się już prace nad pomostem. Konstrukcja została naprawiona oraz pomalowana na niebiesko. Teraz mostowcy zeszli niżej, czyli pod pomost. Posługując się siecią rusztowań czyszczą skorodowane elementy konstrukcyjne, przęsła są piaskowane i malowane. Prace zakończą się we wrześniu. Nieco wcześniej odświeżone zostaną same przyczółki mostu, najpierw od strony Kazimierza, a później te o strony Podgórza. Filary zostaną m. in. obłożone białym piaskowcem.

  • Rozbudowa ulicy Igołomskiej:

Wykonano jezdnię południową na długości ok. 3 km (od skrzyżowania z ul. Giedroycia do Pętli tramwajowej Pleszów) w warstwie wiążącej, co umożliwiło przełożenie ruchu na południową jezdnię i likwidację fragmentu objazdu z płyt betonowych. W chwili obecnej wykonywana jest dalsza część jezdni południowej ulicy Igołomskiej (kierunek: granica miasta Krakowa).

19 sierpnia br. udostępniono kierowcom nowy, prawie półtorakilometrowy, odcinek jezdni południowej. Dotychczas samochody poruszały się w tym miejscu objazdem składającym się z betonowych płyt.

Równocześnie trwają prace przy wykonywaniu jezdni północnej. Wykonano prawie 3 km jezdni (od skrzyżowania z ulicą Giedroycia do Pleszowa). Ponadto, wykonano torowisko oraz oddano do użytkowania wiaty przystankowe na pętli Pleszów. Trwają prace drogowe w zakresie budowy chodników i ścieżek rowerowych oraz przy obiektach mostowych, a także w zakresie infrastruktury technicznej, w tym kanalizacji deszczowej. Trwają prace przy przebudowie sieci Tauron. Stan zaawansowania prac: ok. 54%.

Info ZDMK