Podstępna Ukrainka próbowała oszukać celnika na lotnisku

Podstępna Ukrainka próbowała oszukać celnika na lotnisku

W minioną środę funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Krakowie-Balicach zatrzymali kobietę, która usiłowała odlecieć do Londynu – Gatwick. Przedstawiła ona do kontroli rumuński paszport biometryczny oraz rumuński dowód osobisty.

W trakcie weryfikacji dokumentów okazało się, iż w znacznym stopniu odbiegają one od przyjętych wzorów. Strona personalizacyjna dokumentów została przerobiona na wzór oryginalnej. Ponadto paszport rumuński figurował w bazie Interpol, jako dokument utracony przez właściciela.

Podczas rozmowy z zatrzymaną ustalono, iż kobieta jest obywatelką Ukrainy, która wcześniej (od 2017 roku) przebywała na terytorium Wielkiej Brytanii. Będąc świadomą, iż angielska wiza pobytowa straciła ważność, zdecydowała się na zakup za kwotę ok. 4 500 funtów fałszywych dokumentów, które w przyszłości miały jej pomóc wrócić do Londynu. 

W związku z tym, iż obywatelka Ukrainy usiłowała przekroczyć granicę RP wbrew przepisom tj. przy użyciu podstępu polegającego na posłużeniu się podczas kontroli granicznej sfałszowanymi dokumentami, został jej przedstawiony zarzut z art. 13 § 1 w związku z art. 264 § 2 oraz 270 § 1, przy zastosowaniu art. 11 § 2 Kodeksu Karnego.

Kobieta przyznała się do zarzucanych jej czynów. Obywatelka Ukrainy została ukarana grzywną w wysokości 800 zł i przepadkiem dowodów rzeczowych. Ponadto cudzoziemce została wydana decyzja o zobowiązaniu do powrotu – wraz z zakazem wjazdu na terytorium państw strefy Schengen przez okres 3 lat.

29 sierpnia br. obywatelka Ukrainy została przekazana funkcjonariuszom Placówki SG w Medyce, celem wykonania decyzji.

Info PSG/ Justyna Drożdż