Nowy odcinek ulicy Igołomskiej już prawie gotowy

Nowy odcinek ulicy Igołomskiej już prawie gotowy

Od poniedziałku, 19 sierpnia, kierowcy będą mogli korzystać z nowo wybudowanego odcinka ulicy Igołomskiej pomiędzy ulicą Cementową a ulicą Edwarda Szymańskiego. Nowy fragment ma długość 1360 m.

Rozbudowa ulicy Igołomskiej jest bardzo ważna z uwagi na to, że ta arteria stanowi część drogi krajowej nr 79. Inwestycja oprócz poprawy komfortu przejazdu dla osób zmotoryzowanych przewiduje rozwiązania dla pieszych – budowę chodników po obu stronach jezdni, a dla rowerzystów – budowę drogi dla rowerów. W planach jest montaż wiat na przystankach autobusowych. Pojawią się sygnalizacje świetlne, nowe oświetlenie oraz ekrany akustyczne. 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020.

Fot. Zarząd Dróg Miasta Krakowa