Kamieniołom Liban czeka rewitalizacja. Będzie służył mieszkańcom!

Kamieniołom Liban czeka rewitalizacja. Będzie służył mieszkańcom!

Podgórski kamieniołom Liban czeka rewitalizacja. W czwartek, 29 sierpnia prezydent Jacek Majchrowski i marszałek Witold Kozłowski podpisali umowę na unijne dofinansowanie w kwocie ponad 31,5 mln zł prac rewitalizacyjnych tej ważnej 20-hektarowej zielonej enklawy na mapie Krakowa – czytamy na stronie Urzędu Miasta Krakowa.

Kamieniołom Liban ma być tak zrewitalizowany, aby z jednej strony zachować i wyeksponować unikatowe dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe, z drugiej dać mieszkańcom przestrzeń do wypoczynku, rekreacji, aktywności społecznej. Ma przede wszystkim służyć mieszkańcom.

Rewitalizacja kamieniołomu zakłada zróżnicowaną intensywność prowadzonych prac. Część terenów, zwłaszcza tych przy obecnym głównym wejściu na teren kamieniołomu, zostanie bardziej intensywnie przekształcona. To tereny zabudowane, mocno zdegradowane. Inne – w centralnej części kamieniołomu – zostaną przekształcone tylko w ograniczonym stopniu. Na najbardziej cennych przyrodniczo i geologicznie terenach przeprowadzone zostaną wyłącznie prace zabezpieczające i ochronne.

Realizacja projektu to wynik kilkunastoletnich przygotowań. Przygotowano w tym czasie m.in. miejscowy plan zagospodarowania terenu, inwentaryzację i waloryzację zieleni, inwentaryzację i waloryzację dziedzictwa kulturowego, program działań konserwatorskich, program ochrony zieleni, program funkcjonalno-użytkowy, analizy komunikacyjne, analizy ekonomiczno-społeczne, analizy finansowe, analizy kulturowe i – co szczególnie trzeba podkreślić – konsultacje społeczne i konsultacje specjalistyczne.

Rewitalizacja kamieniołomu to przykład projektu o otwartej formule. Dokładnie zaprojektowany został pierwszy etap, czyli ten, który został zgłoszony do współfinansowania za środków UE w ramach rewitalizacji obszarów poprzemysłowych. Kolejne etapy – realizowane w przyszłości – są  otwarte. O tym jaki charakter będzie miało to miejsce będą decydować mieszkańcy.

Całkowita wartość projektu 49,4 mln zł. Wydatki kwalifikowalne, do których przyznano dofinansowanie, to 44,4 mln zł. Dofinansowane unijne wynosi przeszło 31,5 mln zł.

Info UMK