Inwestycje drogowe na Wzgórzach Krzesławickich

Inwestycje drogowe na Wzgórzach Krzesławickich

Do końca sierpnia br. potrwa przebudowa niespełna 300 metrowego odcinka ulicy Wadowskiej – informuje Zarząd Dróg Miasta Krakowa. Trwają tu ostatnie prace wykończeniowe, osadzane są studzienki tuż przed położeniem warstwy ścieralnej. Wkrótce ruszy przebudowa pobliskiego fragmentu ulicy Lubockiej.

Przebudowa Wadowskiej na ukończeniu

Na niespełna 300 metrowym odcinku została zmieniona cała infrastruktura podziemna. Przebudowana została sieć wodociągowa, zabezpieczono sieć gazową. Wymieniono nawierzchnię chodnika, wykonano sieć kanalizacji burzowej oraz jednostronny bezpiecznik. Obecnie trwa instalacja kratek ściekowych. Wkrótce wymalowane zostanie nowe przejście dla pieszych oraz pojawi się oznakowanie. Na wzmocnionej podbudowie położona zostanie nowa nawierzchnia.

Prace realizuje firma AG System, za kwotę ponad 2,9 mln zł. Ich zakończenie przewiduje na koniec sierpnia br.

Przygotowania do przebudowy Lubockiej

W przeciągu 1-2 tygodni ruszy kolejna inwestycja, na ulicy Lubockiej zostanie przebudowana droga na długości niespełna 140 m wraz z przepustem żelbetowym. Zostanie wykonana kanalizacja opadowa (ponad 100 m), pojawi się nowy chodnik po południowo-wschodniej stronie jezdni.

Za pracę odpowiada firma PRODIM, umowa została podpisana na kwotę ponad 1,2 mln zł. Umowny termin zakończenia prac to koniec listopada br.

Info ZDMK