28 lat temu Straż Miejska Miasta Krakowa rozpoczęła swą działalność

28 lat temu Straż Miejska Miasta Krakowa rozpoczęła swą działalność

28 lat temu Straż Miejska Miasta Krakowa rozpoczęła swą działalność. W czwartek, 29 sierpnia w sali obrad Rady Miasta Krakowa odbyły się oficjalne obchody rocznicowe.

W trakcie uroczystości wręczono nagrody oraz odznaczenia, przyznawane przez Prezydenta RP. Za zasługi w działalności na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego odznaczony został Brązowym Krzyżem Zasługi Naczelnik Oddziału Krowodrza Mariusz Janik.

Odznaką Honoris Gratia uhonorowani zostali: Kierownik II Referatu Rejonowego Mariusz Dzięgiel oraz Kierownik Referatu Koordynacji Służby Andrzej Mucha.

Wręczone zostaną również nagrody dla laureatów konkursu dla najlepszego strażnika roku. Nagrodzeni to: strażnik Michał Trzaska (I miejsce), młodszy strażnik Justyna Trybała (II miejsce), młodszy strażnik Dominika Przysucha (III miejsce).

Za długoletnią służbę w Straży Miejskiej Miasta Krakowa i wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej 19 funkcjonariuszy otrzymało medale złote, srebrne oraz brązowe. 20 osób otrzymało medale „Na straży miasta” w podziękowaniu za pomoc oraz przyczynianie się do poprawy porządku publicznego.

Fot. M Warszawski

Info UMK