Zgłoś miejsca przyjazne rodzinom z dziećmi!

Zgłoś miejsca przyjazne rodzinom z dziećmi!

Znasz miejsca, które w sposób szczególny uważasz za przyjazne dla ciebie i twojego dziecka? Aby dowiedzieli się o nim również inni mieszkańcy Krakowa możesz je zgłosić w specjalnym plebiscycie. Wyróżnione placówki oznaczone zostaną specjalną naklejką „Miejsce przyjazne rodzinom z dziećmi” – jako przykłady dobrych praktyk i działań na rzecz krakowskich rodzin. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 września.

– Ideą tej inicjatywy Gminy Miejskiej Kraków jest zwrócenie uwagi na szczególne potrzeby rodzin z dziećmi oraz wyróżnienie lokali i placówek, które tworzą miejsca dedykowane właśnie rodzinom i dzieciom w różnym wieku. Zależy nam na docenieniu podmiotów, które aktywnie podejmują działania na rzecz tworzenia udogodnień – mówi zastępca prezydenta Andrzej Kulig.

Celem przedsięwzięcia jest łatwa identyfikacja oraz dostarczenie informacji o miejscach wyjątkowych i przyjaznych krakowskim rodzinom, w których będą się czuć komfortowo i będą mogły aktywnie uczestniczyć w życiu społeczno-kulturalnym Krakowa.

Do projektu nie mogą być zgłaszane podmioty, które statutowo zostały utworzone w celu realizacji zadań na rzecz rodzin z dziećmi. W trakcie oceny miejsc weryfikowany będzie stan zapewnienia w obiekcie udogodnień dla rodzin z dziećmi np. pokoju dla matki z dzieckiem, kącika do zabawy, krzesełek, przewijaków dla dzieci, czystość itd. oraz przygotowanie atrakcyjnej oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej, kulinarnej, dostosowanej do potrzeb rodzin z dziećmi np. propozycja specjalnego menu dla dzieci lub zapewnienie opieki animatora zabaw dla dzieci w tracie zajęć dedykowanych rodzicom.

W  plebiscycie promującym ofertę prorodzinną zostały ustalone następujące kategorie:

  • I kategoria – Hotele, gastronomia i rozrywka
  • II kategoria – Firmy produkcyjne, obiekty handlowo-usługowe i mieszkalne
  • III kategoria – Kultura, sport i rekreacja
  • IV kategoria – Urzędy i edukacja
  • V  kategoria – Zdrowie.

Laureaci plebiscytu w poszczególnych kategoriach zostaną nagrodzeni certyfikatem Prezydenta Miasta Krakowa, który zostanie wręczony podczas uroczystej gali zorganizowanej po zakończeniu projektu. Wyróżnione placówki oznaczone zostaną specjalną naklejką jako „Miejsce przyjazne rodzinom z dziećmi”. Dodatkowo nagrodzone miejsca będą prezentowane i promowane na miejskich stronach internetowych, w szczególności poświęconych działaniom prorodzinnym, jako przykłady dobrych praktyk i działań wspierających krakowskie rodziny z dziećmi.

Plebiscyt jest realizowany w ramach polityki prorodzinnej Gminy Miejskiej Kraków oraz kampanii społecznej „Kraków stawia na Rodzinę”, która objęta jest honorowym patronatem Prezydenta Miasta Krakowa.

Zgłaszać „przyjazne miejsca” mogą zarówno podmioty, jak i pełnoletnie indywidualne osoby fizyczne. Wystarczy przesłać wniosek dostępny na stronie www.kkr.krakow.pl – elektronicznie lub pocztą tradycyjną na adres Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, ul. Dekerta 24.