Zarząd Dróg Miasta Krakowa zmuszony jest unieważnić przetarg na przebudowę ul. Mieczysława Wrony

Zarząd Dróg Miasta Krakowa zmuszony jest unieważnić przetarg na przebudowę ul. Mieczysława Wrony

Zarząd Dróg Miasta Krakowa zmuszony jest unieważnić przetarg na przebudowę ul. Mieczysława Wrony. Przetarg zostanie ponowiony jeszcze w tym miesiącu.

Do ogłoszonego w kwietniu przetargu zgłosili się wykonawcy. Niestety, oferenci ci różnie zinterpretowali dokumenty przetargowe, przez co oferty nie były porównywalne. Pracownicy ZDMK próbowali wyjaśnić rozbieżności, jednak ostatecznie uznano, że oferty są obarczone wadami, których nie da się poprawić na obecnym etapie. Dlatego też przetarg zostanie unieważniony i niezwłocznie ogłoszony ponownie. W nowym przetargu kwestie przedmiarów robót zostaną przedstawione w sposób minimalizujący ryzyko pomyłek wykonawców.

Info Razem w ruchu