Weź udział w ćwiczeniach na terenie jednostki wojskowej!

Weź udział w ćwiczeniach na terenie jednostki wojskowej!

Nie jesteś żołnierzem, ale myślisz o służbie w szeregach Wojska Polskiego? Chcesz sprawdzić swoją kondycję albo zobaczyć jak ćwiczą żołnierze w jednostkach wojskowych? Masz ukończone 18 lat i dobry stan zdrowia? Jeśli tak-ta propozycja jest dla ciebie!

Zapraszamy 20 lipca 2019r


REGULAMIN ORGANIZACJI KAMPANII „ZOSTAŃ ŻOŁNIERZEM RZECZYPOSPOLITEJ” 20 lipca 2019 r. 6BPD  Celem kampanii „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” zwanej dalej kampanią, jest promocja służby wojskowej i zachęcanie do wstępowania w szeregi Wojska Polskiego. Głównym sposobem jej realizacji jest organizacja zajęć o charakterze okołowojskowym, skierowanych do osób pełnoletnich zainteresowanych służbą wojskową. Postanowienia szczegółowe:

1.    Uczestnikiem zajęć prowadzonych w ramach kampanii może być osoba pełnoletnia (18-50 lat), spełniająca warunki kwalifikujące ją do ubiegania się o przyjęcie do służby wojskowej:

  • posiada obywatelstwo polskie (wymagane okazanie dowodu osobistego lub paszportu w dniu szkolenia);
  • posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej (złożone oświadczenie w dniu szkolenia);
  • nie była karana za przestępstwo umyślne (złożone oświadczenie w dniu szkolenia);
  • nie jest zwolniona z obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny lub w przypadku nadania przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego w formie zbiorowej listy imiennej w jednostce przeznaczonej do militaryzacji (wymagane okazanie książeczki wojskowej lub oświadczenie w dniu szkolenia).

2.    Uczestnik musi być osobą o dobrym stanie zdrowia, co potwierdza składając własnoręcznie podpisane oświadczenie. >>> pobierz oświadczenie
3.    Uczestnik musi podpisać oświadczenie o zgodzie na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych. >>> pobierz wzór oświadczenia
4.    Uczestnik może brać udział w zajęciach wyłącznie w stroju odpowiednim do udziału w konkurencjach sprawnościowych, w tym zwłaszcza w obuwiu sportowym.
5.    W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
6.    Zajęcia odbywają się na terenie 6 Brygady Powietrznodesantowej (16bpd – ul. Wrocławska 82, Kraków)  w sobotę 20 lipca w godzinach 10.00 – 19.00. 
7.    Uczestnik musi przybyć do jednostki nie później niż 15 minut przed rozpoczęciem zajęć.
8.    Zajęcia obejmują takie zagadnienia szkoleniowe jak:

a)    Atletyka terenowa i specjalistyczne ćwiczenia na torach przeszkód – zapoznanie z elementami Biegowego Testu Siłowego (BTS) oraz praktyczne pokonywanie BTS;

b)    Realizacja konkurencji obowiązujących na rocznym sprawdzianie z wychowania fizycznego (podciąganie na drążku wysokim, bieg zygzakiem, bieg wahadłowy 10×10, skłony tułowia w pozycji leżąc);

c)    Budowa, przeznaczenie i właściwości bojowe broni strzeleckiej (5,56 mm kbs BERYL), amunicji i granatów ręcznych.;

d)    Zasady bezpiecznego posługiwania się bronią – czynności manualne;

e)    Ćwiczenia z użyciem trenażerów i symulatorów – teoria i nauka strzelania przy użyciu trenażera „CYKLOP”;

f)     Nauka rzutu granatem bojowym z różnych postaw;

g)    Wykonanie okopu, ukrycia na sprzęt bojowy i stan osobowy metodą ręczną;

h)    Budowa, rozpoznanie i pokonywanie zapór inżynieryjnych;

i)     Posługiwanie się sprzętem i środkami ochrony przed skażeniami znajdującymi się na indywidualnym wyposażeniu żołnierza;

j)     Działanie po napotkaniu terenu skażonego;

k)    Zasady zabezpieczenia medycznego w działaniach bojowych. Założenia TCCC: Tactical Combat Casualty Care (Taktyczno-bojowa opieka nad poszkodowanym);

l)    Ćwiczenia praktyczne w zakresie zaopatrywania typowych obrażeń występujących na polu walki;

m)  Orientowanie się w terenie – posługiwanie się mapą topograficzną; 

n)    Podstawowe umiejętności nawigowania w terenie za pomocą mapy oraz urządzeń typu kompas, GPS;

o)    Budowa i eksploatacja sprzętu spadochronowego;

p)    Organizacja i technika wykonywania skoków ze spadochronem desantowym – realizacja wybranych elementów szkolenia spadochronowo – desantowego;

q)    Wizyta w punktach promocyjnych WSZW oraz innych jednostek wojskowych;

r)     Pokaz statyczny sprzętu będącego na wyposażeniu 6BPD.

9.    Każdy uczestnik zajęć jest objęty ubezpieczeniem od NNW; jego koszt pokrywa organizator. 
10.    Każdy uczestnik otrzymuje dwa posiłki.
11.    W trakcie zajęć organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne.
12.    Uczestnik nie może samodzielnie opuszczać rejonu zajęć bez zgody instruktora prowadzącego zajęcia.
13.    Liczba uczestników nie może być większa niż 100, a mniejsza niż 20 osób.
14.    Jeśli chęć udziału w zajęciach zadeklaruje więcej niż 100 osób, wówczas decydować będzie kolejność zgłoszeń.
15.    Jeżeli chęć udziału w zajęciach zadeklaruje mniej niż 20 osób jednostka ma prawo odstąpić od zorganizowania zajęć. W takim przypadku może zostać wskazany inny alternatywny termin, nie później jednak niż 31 sierpnia br.
16.    Osoba zainteresowana udziałem w zajęciach musi przesłać swoje zgłoszenie na adres mailowy koordynatora 6bpd.sekcjawych@ron.mil.pl nie później niż 17.07.2019 r. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer dowodu osobistego, adres zamieszkania i numer kontaktowy.  W tytule zgłoszenia należy wpisać: zgłoszenie „Zostań Żołnierzem RP”.17.    Szczegółowe dane kontaktowe do koordynatora kampanii w 6BPD znajdują się poniżej:

6BPD Kraków   6bpd.sekcjawych@ron.mil.plTel. 261 134 100 /501702107