Uwaga kierowcy! Od jutra zamykają kolejną ulicę

Uwaga kierowcy! Od jutra zamykają kolejną ulicę

Od 17 do 31 lipca zostanie zamknięta dla ruchu samochodowego ul. Zbrojarzy na odcinku pomiędzy ul. Turonia a ul. Goplana. Wszystko ze względu na konieczność wykonania kanalizacji ogólnospławnej oraz przekładki sieci uzbrojenia terenu – informuje Trasa Łagiewnicka SA.

Jest to wynikiem realizacji kolejnego etapu budowy układu tunelowego w ciągu Trasy Łagiewnickiej, pomiędzy ul. Ludwisarzy i ul. Turonia.

Ruch pojazdów możliwy będzie objazdem przez ul. Zdunów, ul. Okrzei oraz ul. Montwiłła-Mireckiego. Dla potrzeb ruchu pieszego zostanie wykonany tymczasowy ciąg komunikacyjny wzdłuż odcinka robót.