Umowy Gminy Miejskiej Kraków z Wisłą Kraków SA podpisane!

Umowy Gminy Miejskiej Kraków z Wisłą Kraków SA podpisane!

W poniedziałek, 1 lipca 2019 roku, została podpisana umowa dzierżawy między Gminą Miejską Kraków, reprezentowaną przez Krzysztofa Kowala – Dyrektora Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie a Wisłą Kraków SA, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Rafała Wisłockiego, dotycząca udostępnienia Spółce Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana na potrzeby organizacji meczów piłki nożnej.

Umowa obowiązuje od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. Ponadto 1 lipca 2019 r. strony podpisały również umowę dzierżawy części Stadionu dotyczącą udostępnienia Spółce pomieszczeń biurowych. Ta umowa obowiązywać będzie w okresie 1.09.2019 – 31.08.2020.

Obie umowy zawarto na warunkach analogicznych do tych podpisanych w ubiegłym roku.

Info UMK. Fot. Wisła Kraków

Zachęcamy do polubienia CowKrakowie.pl  na Facebooku