Trwa 7 edycja konkursu „Policjant Roku 2019”, zachęcamy do głosowania na krakowskich policjantów

Trwa 7 edycja konkursu „Policjant Roku 2019”, zachęcamy do głosowania na krakowskich policjantów

Trwa 7 edycja konkursu „Policjant Roku 2019”, zachęcamy do głosowania na krakowskich policjantów

Już po raz siódmy Gazeta Krakowska wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie organizują plebiscyt „Policjant Roku Małopolski”, nad którym patronat honorowy objął Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik.

Zgłoszeni kandydaci to funkcjonariusze, którzy w służbie wyróżniają się zaangażowaniem, ratowali ludzkie życie, a także podejmowanymi przedsięwzięciami działają na rzecz poprawy bezpieczeństwa w Krakowie.

W tym roku z krakowskiego garnizonu policji zgłoszonych zostało 18 funkcjonariuszy:

asp. szt. Marcin Sroga  z Komisariatu Policji II w Krakowie (sms o treści KRP.78 na nr 72355). Do końca roku 2018 był  dzielnicowym, angażującym się w sprawy mieszkańców szczególnie tych wymagających pomocy. Obecnie jest kierownikiem Ogniwa ds. Nieletnich aktywnie włączającym się w akcje profilaktyczne organizowane dla młodzieży przy ścisłej współpracy z pedagogami szkolnymi i instytucjami.

st. sierż. Przemysław Cyran z Komisariatu Policji III w Krakowie (sms o treści KRP.69 na nr 72355) Jest dzielnicowym utrzymującym bezpośredni kontakt z lokalnymi społecznościami. Wspólnie z mieszkańcami rozpoznaje miejscowe problemy i ich przyczyny oraz pomaga w poszukiwaniu skutecznych sposobów ich rozwiązania uczestnicząc w spotkaniach i debatach społecznych.

asp. szt. Grzegorz Sudoł z Komisariatu Policji IV w Krakowie (sms o treści KRP.65 na nr 72355) Jako dzielnicowy, dba o mieszkańców powierzonego mu rejonu. Bierze udział w spotkaniach, mających na celu rozwiązywanie problemów z jakimi zmaga się na co dzień lokalna społeczność.
 
st. sierż. Błażej Ornat z Komisariatu Policji IV w Krakowie (sms o treści KRP.87 na nr 72355) Pełni służbę w Ogniwie Wywiadowczo Patrolowym, pilnując porządku na ulicach Krakowa, a także biorąc udział w zabezpieczaniu imprez masowych. Służy też pomocą innym jako honorowy dawca krwi.
 
nadkom. Tomasz Seweryn z Komisariatu Policji V w Krakowie (sms o treści KRP.60 na nr 72355) Pełni funkcję Zastępcy Komendanta, jest odpowiedzialny za pracę funkcjonariuszy pionu prewencji.
 
post. Wojciech Niedźwiedź z Komisariatu Policji V w Krakowie (sms o treści KRP.64 na nr 72355) Pełniąc służbę patrolową dba o bezpieczeństwo mieszkańców w podległym rejonie, również w czasie organizowanych imprez plenerowych.
 
sierż. szt. Mariusz Piotrowski z Komisariatu Policji VI w Krakowie (sms o treści KRP.61 na nr 72355) Policjant pionu dochodzeniowo – śledczego, jego praca to prowadzenie trudnych spraw, których finałem jest zatrzymywanie sprawców przestępstw.
 
asp. szt. Aleksander Wojtal z Komisariatu Policji VII w Krakowie (sms o treści KRP.59 na nr 72355) Zajmuje się prowadzeniem najcięższych i wielowątkowych śledztw i dochodzeń. Jego fachowa wiedza oraz posiadane kompetencje przyczyniły się do wykrycia sprawców przestępstw różnych kategorii.
 
 
kom. Paweł Rajkowski z Komisariatu Policji VII w Krakowie (sms o treści KRP.66 na nr 72355) Jest Naczelnikiem Wydziału Kryminalnego, jako szef wydziału nadzoruje i koordynuje pracę policjantów. Jego doświadczenie oraz kompetencje pozwoliły na rozwiązanie trudnych i skomplikowanych spraw kryminalnych.
 
 
sierż. szt. Jakub Sierant z Komisariatu Policji VII w Krakowie (sms o treści KRP.83 na nr 72355) 


                                                   oraz


st. sierż. Dawid Dąbrowski z Komisariatu Policji VII w Krakowie (sms o treści KRP.84 na nr 72355) 
to dzielnicowi, którzy dbają o sprawy mieszkańców w powierzonym im rejonie. Funkcjonariusze wspólnie uratowali życie 56-letniemu mężczyźnie, który zasłabł i wymagał natychmiastowej pomocy, o czym pisaliśmy w tym artykule: https://krakow.policja.gov.pl/pl/aktualnosci/policjanci-z-komisariatu-policji-vii-w-krakowie-uratowali-zycie-przechodniowi-0 


st.asp. Radosław Zębala z Komisariatu Policji VIII w Krakowie (sms o treści KRP.58 na nr 72355) Kierownik Ogniwa Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii. Prowadzi liczne akcje profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży, współpracuje z instytucjami na podległym terenie, Jest inicjatorem projektu „Powiedz NIE Przemocy”, o czym pisaliśmy w tym artykule: http://krakow.policja.gov.pl/pl/aktualnosci/final-i-edycji-projektu-powiedz-nie-przemocy-0 


st.asp. Tomasz Bartoszek z Komisariatu Policji VIII w Krakowie (sms o treści KRP.81 na nr 72355) Kierownik rewiru dzielnicowych, który dzięki swojemu zaangażowaniu przyczynił się do uratowania nastolatka, który próbował targnąć się na swoje życie, co opisywaliśmy w tym artykule: https://krakow.policja.gov.pl/pl/aktualnosci/policjanci-uratowali-nastolatka-ktory-chcial-targnac-sie-na-swoje-zycie-0 
 
st. sierż. Paulina Dzikowska z Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Krakowie (sms o treści KRP.57 na nr 72355) Na co dzień promuje bezpieczeństwo w ruchu drogowym uczestnicząc w spotkaniach z młodzieżą i seniorami oraz licznych akcjach profilaktycznych. Angażuje się w akcje organizowane dla dzieci w krakowskich szpitalach, które wzbudzają wiele pozytywnych emocji w małych pacjentach.
 
sierż. Marek Molenda z Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Krakowie (sms o treści KRP.63 na nr 72355) Jako policjant likwidujący zdarzenia drogowe niesie pomoc ofiarom wypadków co wymaga dużej empatii i opanowania. W jego pracy ważne jest również zabezpieczanie miejsc zdarzenia zapewniając bezpieczeństwo innym.
 
post. Rafał Fornal z Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Krakowie (sms o treści KRP.89 na nr 72355) W codziennej służbie dba o bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego. W czasie organizowanych imprez masowych oraz ważnych wydarzeń bierze udział w zabezpieczeniach oraz pilotażach.
 
 
sierż. szt. Lucjan Kot z Wydział Sztab Policji KMP w Krakowie (sms o treści KRP.62 na nr 72355) Na co dzień pełni służbę w Referacie Patrolowo Wywiadowczym podejmując interwencje i patrolując ulice dba o bezpieczeństwo mieszkańców Krakowa.
 
podkom. Władysław Oprych z Wydziału Sztab Policji KMP w Krakowie (sms o treści KRP.82 na nr 72355) Jest oficerem dyżurnym, odpowiedzialnym za koordynację pracy wszystkich policjantów w jednostce. To niezwykle odpowiedzialna służba wymagająca doświadczenia, kompetencji, dużej wiedzy o policyjnej pracy oraz odpowiednich predyspozycji. Dzięki tym właśnie cechom i właściwej reakcji przyczynił się do szybkiego odnalezienia i uratowania 19-latki, która chciała targnąć się na własne życie. O zdarzeniu pisaliśmy w tym artykule: https://krakow.policja.gov.pl/pl/aktualnosci/policjanci-uratowali-19-latke-ktora-chciala-targnac-sie-na-wlasne-zycie

Głosowanie będzie trwać do środy, 17 lipca 2019 roku do godz. 21. oficjalne ogłoszenie wyników oraz gala wręczenia nagród odbędą się podczas Święta Policji, w dniu 28 lipca br. na Zamku Królewskim na Wawelu.

Więcej informacji o plebiscycie i sposobie głosowania: https://gazetakrakowska.pl/policjant-malopolski-roku-2019-trwa-glosowanie/ar/c15-14153457

fot. Policja