Radni powołali nową jednostkę miejską

Radni powołali nową jednostkę miejską

Podczas środowej sesji radni powołali nową jednostkę miejską Klimat-Energia-Gospodarka Wodna. Zajmie się ona m.in. budową i utrzymaniem systemu odwodnienia miasta, ochroną przeciwpowodziową, inwestycjami w odnawialne źródła energii czy rozbudową sieci komórkowej 5G – informuje Urząd Miasta Krakowa.

Jednostka zajmie się ważną kwestią z punktu widzenia miasta. Jest nią aspekt zmian klimatycznych, a w szczególności potrzeba adaptacji miasta do skutków zmian klimatu. Okresy nagłych lub długotrwałych opadów, które jak wykazały podtopienia po takich zjawiskach atmosferycznych, w ciągu ostatnich kilku lat, spowodowały na obszarze Krakowa zniszczenia i liczne podtopienia. Stąd powołanie takiej wyspecjalizowanej jednostki do ochrony życia, zdrowia oraz mienia mieszkańców przed negatywnymi zjawiskami pogodowymi.

W okresie od 1 września do 31 grudnia 2019 r. jednostka będzie w stanie organizacji.

Info UMK