Przygotowania do zimy w elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Krakowie

Przygotowania do zimy w elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Krakowie

Dobiega końca remont kapitalny jednego z bloków energetycznych, w którym w czasie zimy produkuje się około 20% ciepła dostarczanego mieszkańcom Krakowa. W ciągu najbliższych dni rozpocznie się ostatnia faza remontu. 

Podczas Dni Otwartych w elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Krakowie mieszkańcy Krakowa mogli zobaczyć prace prowadzone w ramach remontu kapitalnego jednego z bloków energetycznych,
a w ciągu najbliższego tygodnia będą mogli zaobserwować dodatkowe obłoki pary wodnej unoszące się nad elektrociepłownią. To znak, że rozpoczęła się ostatnia faza remontu – wstępny rozruch jednego z elementów bloku energetycznego – kotła.

Remont bloku energetycznego jest częścią programu modernizacji elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Krakowie. Przeprowadzenie tych prac przed zimą jest niezbędne, aby zapewnić odpowiednią ilość ciepła mieszkańcom Krakowa, a także odpowiedni poziom energii elektrycznej – mówi Mariusz Michałek, dyrektor krakowskiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła

Podczas remontu wymienione zostały elementy kotła, takie jak rury ekranowe czy przegrzewacze pary, w których para wodna osiąga temperaturę 535°C. Musimy być pewni, że wszystkie elementy są pozbawione zanieczyszczeń na przykład opiłków żelaza, rdzy. Jak to zrobić? – wprowadzić do kotła dużą ilość pary wodnej z odpowiednią temperaturą i ciśnieniem. Jest to niezbędna i rutynowa czynność wykonywana podczas ostatniej fazy remontu bloku energetycznego W tym czasie krakowianie będą mogli zobaczyć pojawiające się kilkukrotnie obłoki pary wodnej nad elektrociepłownią, a w najbliższym sąsiedztwie zakładu usłyszeć dźwięki podobne do tych, które wydawane są przez lokomotywę parową. Zaplanowane na lipiec prace będą prowadzone nową metodą, tak aby do minimum skrócić ich czas  – mówi Grzegorz Lebica, specjalista ds. cieplno-mechanicznych w krakowskiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła.

Blok energetyczny w krakowskiej elektrociepłowni jest podstawowym urządzeniem, który służy do jednoczesnego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej. Blok energetyczny składa z kotła oraz turbozespołu parowego i generatora. W kotle spalany jest węgiel kamienny, a wytwarzana podczas tego procesu energia cieplna powoduje zamianę wody w parę – o temperaturze 535°C i ciśnieniu 13,5 MPa (jest to ciśnienie o około 70 razy większe niż ciśnienie w oponie samochodu osobowego). Para jest następnie kierowana na turbinę, a dzięki systemowi wymienników ciepła oraz pomp ciepłowniczych i rurociągów trafia do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Krakowska elektrociepłownia PGE Energia Ciepła, należąca do Grupy Kapitałowej PGE, produkuje ciepło dla ponad 70% użytkowników tej sieci. Ciepło wyprodukowane w elektrociepłowni służy zarówno do ogrzewania mieszkań, jak i podgrzewania ciepłej wody użytkowej.

#EnergetyczneCiekawostki

  • W krakowskiej elektrociepłowni zamontowane są: 4 bloki energetyczne, 1 kocioł wodny
    i 8 kotłów olejowych.
  • Kogeneracja to wysokosprawny proces technologiczny, w którym jednocześnie wytwarza się ciepło i energię elektryczną.
  • 50/9/4  – wielkość emisji w krakowskiej elektrociepłowni, liczona dla tej samej ilości ciepła,
    w porównaniu do emisji pieca domowego jest niższa: 50 razy dla pyłów, 9 razy dla związków siarki i 4 razy dla związków azotu.