Przedłużenie ważności uprawnień Karty Krakowskiej na kolejny rok

Przedłużenie ważności uprawnień Karty Krakowskiej na kolejny rok

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Krakowa uprawnienia Karty Krakowskiej są przyznawane na okres jednego roku. Wszystkie osoby zameldowane na terenie Krakowa, które korzystają z Karty Krakowskiej automatycznie będą miały przyznane uprawnienia na kolejny rok. Osoby korzystające z mobilnych nośników Karty Krakowskiej nie będą musiały robić nic, aby cieszyć się z ulg przez kolejny rok. Mieszkańcy, korzystający z plastikowych kart w łatwy sposób będą mogły zapisać ważność swoich uprawnień na kolejny rok w automatach biletowych już na miesiąc przed upływem ich ważności, czyli nawet od 2 lipca 2019 roku.

 Wszystkie osoby, które posiadają Kartę Krakowską i podczas składania wniosku o wydanie Karty Krakowskiej podały adres mailowy, numer telefonu komórkowego lub adres pocztowy, otrzymają informację o tym, że ich uprawnienia zostały przedłużone na kolejny rok oraz o tym, co powinny zrobić, aby je zapisać na swoim nośniku (taka wiadomość zostanie do nich wysłana na miesiąc przed upływem ważności uprawnień). W przypadku problemów z automatycznym przedłużeniem uprawnień zostanie wysłana wiadomość o konieczności skontaktowania się z infolinią Karty Krakowskiej pod numerem telefonu 12 254 14 00.

Z Karty Krakowskiej korzysta obecnie 191 620 osób. Tylko w lipcu 2019 roku osób uprawnionych do przedłużenia jej ważności będzie 59 702 (tylu mieszkańców złożyło wnioski rok temu, w lipcu 2018 roku).  

O zasadach zapisywania uprawnień Karty Krakowskiej na kolejny rok będą informować specjalnie przygotowane filmy dostępne na stronach internetowych Miasta Krakowa i MPK SA oraz w monitorach zamontowanych w autobusach i tramwajach. 

Szczegółowe informacje o przedłużeniu Karty Krakowskiej będą dostępne na stronie www.kk.krakow.pl  

1.    Aplikacja mKK 

Najłatwiej uprawnienia na kolejny rok uzyskają osoby zameldowane w Krakowie i korzystające z mobilnej aplikacji mKK. Uprawnienia zostaną w niej bowiem zapisane automatycznie, a użytkownik telefonu nie będzie musiał niczego robić, aby nadal cieszyć się z możliwości zakupu m.in. zdecydowanie tańszych biletów okresowych na komunikację miejską. Zasady zakupu biletów pozostaną bez zmian.

Dla wygody użytkowników w aplikacji zostanie dodany specjalny „kafelek”, gdzie znajdzie się historia uprawnień nadawanych użytkownikowi telefonu.

Zachęcamy więc do pobrania bezpłatnej aplikacji mobilnej Karty Krakowskiej ze sklepu internetowego. Osoby, które korzystają z kart plastikowych, a są zainteresowane korzystaniem z aplikacji mobilnej, mogą złożyć wniosek o zmianę nośnika, który jest dostępny na stronie www.kk.krakow.pl  

2.      Automaty Krakowskiej Karty Miejskiej

Osoby zameldowane w Krakowie i korzystające z plastikowego nośnika  Karty Krakowskiej zapiszą na niej uprawnienia na kolejny rok we wszystkich automatach stacjonarnych Krakowskiej Karty Miejskiej stojących na terenie miasta. 

Aby zapisać uprawnienia Karty Krakowskiej na kolejny rok w automacie stacjonarnym KKM wystarczy włożyć plastikową kartę do automatu i wybrać przycisk „Krakowska Karta Miejska/Karta Krakowska” z lewej strony menu ekranu. Automat sprawdzi, czy na danej karcie mogą być zapisane nowe uprawnienia KK. Jeżeli tak jest, to na ekranie pojawi się komunikat „Przedłuż uprawnienia Karty Krakowskiej i nadal korzystaj ze zniżek!”. Po potwierdzeniu i wybraniu przycisku „Tak” na ekranie wyświetli się przycisk z napisem „Zapisz dane na kartę”. Po jego dotknięciu uprawnienia zostaną zapisane, a użytkownik karty będzie mógł przez kolejny rok cieszyć się z możliwości zakupu m.in. zdecydowanie tańszych biletów okresowych na komunikację miejską. Zasady zakupu biletów pozostaną bez zmian.

3.      Automaty zamontowane w pojazdach 

Uprawnienia na karcie będzie można też zapisać na plastikowym nośniku KK w automatach zamontowanych w tramwajach i autobusach, które będą specjalnie oznakowane naklejką z hasłem „Tu przedłużysz ważność Karty Krakowskiej”. Taka możliwość będzie w większości, bo w ok. 500 automatach zamontowanych w pojazdach.

Wystarczy podczas podróży włożyć kartę do czytnika Krakowskiej Karty Miejskiej oznaczonego logo KKM (dokładnie tak jak w przypadku, gdy jest sprawdzana ważność biletu okresowego zapisanego na karcie). Automat sprawdzi, czy na danej karcie mogą być zapisane uprawnienia KK. Jeżeli tak jest to na ekranie pojawi się komunikat „Przedłuż uprawnienia Karty Krakowskiej i nadal korzystaj ze zniżek!”. Po potwierdzeniu i wybraniu przycisku „Tak” na ekranie wyświetli się przycisk z napisem „Zapisz dane na kartę”. Po jego dotknięciu uprawnienia zostaną zapisane.

Osoby płacące podatki w Krakowie 

Osoby, które nie są mieszkańcami Krakowa, ale płacą tu podatki i rozliczyły się w jednym z sześciu krakowskich urzędów skarbowych za 2018 rok, nadal będą miały oczywiście prawo do korzystania z Karty Krakowskiej i przywilejów jakie ona daje.

Będą musiały jednak złożyć wniosek o przedłużenie ważności Karty oraz przyjść do jednego z Punktów Sprzedaży Biletów i okazać jeden z poniższych dokumentów:

·       Pierwszą stronę PIT opatrzoną prezentatą Urzędu Skarbowego (pieczątką wpływu) lub z potwierdzeniem jego złożenia, z zastrzeżeniem, że w przypadku PIT 40A nie wymaga się prezentaty/potwierdzenia złożenia,

·       Pierwszą stronę PIT wraz z Urzędowym Poświadczeniem Odbioru tego PIT (UPO),

·       Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego. 

MPK SA w Krakowie już przygotowuje się do jak najszybszej obsługi wszystkich osób przychodzących do Punktów Sprzedaży Biletów. Obecnie dla mieszkańców jest już dostępnych siedem Punktów Sprzedaży Biletów, w tym dwa otwarte w czerwcu: na pętli autobusowej w Czyżynach i Mistrzejowicach. MPK SA w Krakowie zatrudni także już od przyszłego tygodnia 20 dodatkowych osób do pracy w PSB. Jeżeli pojawią się kolejki wówczas specjalnie wyznaczeni pracownicy będą pomagać zapisać uprawnienia na kartach w automatach znajdujących się w pobliżu punktów. Zostanie także wzmocniona obsługa infolinii Karty Krakowskiej, tak aby jak najłatwiej można było tam uzyskać wszelkie niezbędne informacje.

Info MPK